کالوکیشن Do damage       

کالوکیشن : Do damage       

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن DO” بروید.

 Collocation (24) : Do damage

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Do damage ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل DO آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های DO را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی Do damage


مثال‌های مرتبط

Did the storm do much damage?

آیا طوفان خسارت زیادی وارد کرد؟( آسیب زیادی رساند)

Drinking too much alcohol can do a lot of damage to your liver.

نوشیدن بیش از حد الکل میتواند صدمه زیادی به کبد تو وارد کند.

You will do less damage

آسیب کمتری وارد می کنی( صدمه کمتری میزنی)

I gotta do some damage

باید یه مقداری خسارت به بار بیارم.( آسیب برسانم)

let’s do some damage anyway

بهرحال بیا یه مقدار آسیب وارد کنیم.( خسارت وارد کنیم)

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید