کالوکیشن : Do exercise       

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن DO” بروید.

 Collocation (26) : Do exercise

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Do exercise ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل DO آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های DO را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی Do exercise


مثال‌های مرتبط

Most people need to do more exercise.

اکثر مردم نیاز به تمرین بیشتری دارند.

You can do exercises to strengthen your stomach muscles.

تو میتوانی تمارین انجام بدی که ماهیچه های شکمی خودت را تقویت کنی.

Do Exercises 3 and 4 on page 51 for homework.

تمارین شماره 3 و 4 در صفحه 51 را بعنوان تمرین انجام بدید.

Do you know any breathing exercises?

آیا تمرین های نفس گیری بلدی؟

I want to Do my exercises

من میخوام تمرین های خودم را انجام بدم.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

  • صداگذاری مثال‌ها: لیلا هژیر
  • ویرایش و توضیحات: حسین تاجرزاده
  • ویدیوها: Sex Drive (2008)

دیدگاهتان را بنویسید