کالوکیشن Do the ironing/shopping/gardening/washing

کالوکیشن : Do the ironing/shopping/gardening/washing

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن DO” بروید.

 Collocation (31) : Do the ironing

در ویدیو پیش رو قرار است با “کالوکیشن Do the ironing/shopping/gardening/washing ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل DO آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های DO را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی “Do the ironing “


مثال‌های مرتبط

I like listening to the radio while I’m doing the ironing.

من دوست دارم به رادیو زمانی که دارم لباسامو اُتو می کشم گوش بدم.

Do you do the ironing yourself?

آیا لباساتو خودت اُتو میکشی؟

I hate doing the shopping at weekends.

از خرید کردن آخر هفته متنفرم.

I might do a bit of gardening this afternoon

ممکنه امروز بعدظهر یه کمی باغبانی کنم.

Did you do the washing/ washing up?

آیا لباسا/ظرف ها رو شستی؟

Let’s do the shopping.

بریم خرید کنیم.

I will do some gardening.

یه مقدار باغبانی میکنم.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش کالوکیشن(هم نشینی) در زبان انگلیسی مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید