کالوکیشن Do your homework

کالوکیشن : Do your homework

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن DO” بروید.

 Collocation (30) : Do your homework

در ویدیو پیش رو قرار است با “کالوکیشن Do your homework ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل DO آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های DO را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی “Do your homework “


مثال‌های مرتبط

You can’t watch any more television until you do your homework!

دیگه تلوزیون نمیتونی تماشا کنی تا زمانی که تکالیفتو انجام بدی.

Be sure you do your homework before heading into that meeting.

مطمئن باش که اقدام لازم رو قبل از رفتن به جلسه انجام بدی.

I always do my homework before I make big purchases.

من همیشه قبل از خرید های مهمم تحقیقات لازم را انجام میدهم.

Did you do your homework?

تکالیفتو انجام دادی؟

Do your homework.

تکالیفتو انجام بده.(تحقیقات و بررسی های لازم را انجام بده)

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

  • صداگذاری مثال‌ها: لیلا هژیر
  • ویرایش و توضیحات: حسین تاجرزاده
  • ویدیوها: Just One of the Guys

دیدگاهتان را بنویسید