کالوکیشن Make a mistake 

کالوکیشن : Make a mistake      

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن Make “ بروید.

 Collocation (20) : Make a mistake

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Make a mistake ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل make آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های Make را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی کالوکیشن : Make a mistake


مثال‌های مرتبط

They have made a mistake in our bill.

آنها توی رسید( قبض) ما اشتباه کرده اند.

It’s easy to make a mistake.

اشتباه کردن راحته.

If you make a mistake, just erase it and start over.

اگر اشتباه کردی، تنها فقط پاکش کن و دوباره شروع کن.

He’s waiting for me to make a mistake.

منتظر منه که اشتباه کنم.

I might make a mistake

من ممکنه اشتباه کنم.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید