انیمیشن و انیمه

آخرین صفحات انیمیشن و انیمه به روز شده را در این لیست می توانید پیدا کنید. برترین انیمیشن و انیمه هایی که در این چند وقت منتشر شده است و یا در آینده منتشر می شود و در سایت دارای پروفایل و مطلب می باشند.