فیلم OLDBOY

فیلم Oldboy کارگردان: Chan-wook Park نویسندگان:Garon Tsuchiya , Nobuaki Minegishi بازیگران مطرح:Min-sik Choi, Ji-tae Yu, Hye-jeong Kang داستان اولیه ی فیلمِ OLDBOY شما را مجذوب فیلم خواهد کرد و شما را کنجکاو به ادامه داستان فیلم می کند ، در ادامه داستان اتفاقات ویران کننده ی بیشتری می افتد که هیچگاه از ذهن بیننده بیرون نخواهد آمد.  […]