بررسی فیلم Twelve Years a Slave /دوازده سال ایستادگی

بررسی فیلم Twelve Years a Slave /دوازده سال ایستادگی

“دوازده سال بردگی” / 12 Years a Slave فیلمی درام-تاریخی محصول مشترک آمریکا و بریتانیا می‌باشد. این فیلم براساس داستانی واقعی و با الهام از کتابی با همین نام نوشته‌ی “سولومون نورثاپ” (Solomon Northup) ساخته شده است.