فیلم The Lighthouse

بررسی فیلم The Lighthouse/فانوس دریاییِ اسرار آمیز

فیلم فانوس دریایی یک فیلم سیاه و سفید که با تِم فانتزی ترسناک است که رنگ و لعاب آن کاملا با درون مایه ی فیلم هم خوانی دارد. یکی از بهترین استفاده های امسال از صدا و تصویر را می توان در فیلم The lighthouse دید.