معرفی شخصیت Shazam / حقایق جالب از شخصیت شزم

معرفی شخصیت Shazam / حقایق جالب از شخصیت شزم

معرفی شخصیت Shazam / حقایق جالب از شخصیت شزم / قدرتمندترین جادوگر فانی در این مقاله از سری آشنایی با قهرمانان و بدذات های دنیای DC می خواهیم شما را با یکی از مشهورترین قهرمانان DC یعنی، Shazam و داستان چگونگی خلق این شخصیت و حقایق مربوط به او آشنا کنیم، پس با مجله اینترنتی …

معرفی شخصیت Shazam / حقایق جالب از شخصیت شزم ادامه مطلب