بررسی فیلم Da 5 Bloods

بررسی فیلم Da 5 Bloods / ملتی یک رنگ

پنج هم خون به زندگی چند سرباز قدیمی سیاه پوست آمریکایی می‌پردازد که هنوز خود را هم تیمی و جنگ را ناتمام می‌دانند.