فیلم Ad Astra

بررسی فیلم Ad Astra /یک اپرای فضایی

فیلم علمی – تخیلی Ad Astra یا به سوی ستارگان در تاریخ 18 سپتامبر امسال به روی پرده سینما ها رفت و توانست نظر مثبت مردم و منتقدین را جلب کند.