نقد و بررسی فیلم شیکاگو

نقد و بررسی فیلم Chicago / جنونِ جاز

کاری که نویسنده اثر، بیل کندون کرده است، تبدیل یک اثر در قالب تئاتر موزیکال به فیلمی موزیکال بوده است. بیل کندون توانسته به شخصیت های تئاتر در قالب سینما جان ببخشد…