فیلم debt collector

معرفی فیلم اکشن Debt Collector

معرفی فیلم اکشن Debt Collector در ادامه ی معرفی فیلم های اکشن به معرفی فیلم Debt Collector که بمعنای (تحصیلدار ،جمع کننده بدهی ،وصول کننده بدهی یا شرخر) می باشد، بپردازیم. فیلم Debt Collector محصول (2018) کشور امریکا در ژانر اکشن-ماجراجویی می باشد. کارگردانی فیلم شرخر توسط Jesse V. Johnson صورت گرفته است که خود …

معرفی فیلم اکشن Debt Collector ادامه مطلب