بررسی فیلم Avengers: Endgame / پایانی باشکوه

فیلم Avengers: Endgame بلافاصله بعد از وقایع Avengers: Infinity War اتفاق می افتد. جایی که Thanos نیمی از مردم کهکشان را برای اصلاح نژادی با Infinity Gauntlet …