بازی Dreams

بررسی بازی Dreams / رویایی ترین بازی

بررسی بازی Dreams “یه ایده می تونه هر چیزی و همه چیز باشه” و این درون مایه ی اصلی بازی Dreams محسوب می شود . بازیی که شما را به دل تصورات و رویاهایتان پرتاب می کند و قدرتِ به واقعیت تبدیل کردن آنها را در دستانتان قرار می دهد. با سایت ساعت هفت با …

بررسی بازی Dreams / رویایی ترین بازی ادامه مطلب