February 7, 2022

Netflix By Chun Sung-il

 در این سریال گروهی از شاگردان دبیرستان شاهد اتفاقات وحشتناکی هستند و از هر سمت در محاصره زامبی‌هایی که قبلا هم‌شاگردی یا معلم‌هایشان بودند قرار گرفته‌اند...

برخی نکات مثبت

این سریال از منظر متفاوتی به معقوله زامبی‌ها نگاه کرده و داستان را از زاویه دید نوجوانان ضعیف به تصویر کشیده است. این می‌تواند حس کاملا متفاوتی نسبت به دیگر سریال‌ها برایتان بوجود بیاورد.

برخی نکات منفی 

3

1

2

4

بعد از مدتی اتفاقات ترس و اثر خود را از دست می‌دهند

سریال تعداد قسمت‌های زیادی دارد و مدت زمان هر قسمت نیز بالاست.

عکس العمل دانش آموزان، معلمان و… نسبت به اتفاقاتِ هولناک و وحشتناک بسیار ناچیز و غیرقابل باور است.

نامیرا بودن برخی شخصیت‌ها!