آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم‌ 1 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در این محل که درون شهر است یک چاه پیدا می‌کنید که با درپوش چوبی مخفی شده است. با تیر درپوش را از بین ببرید و داخل چاه شوید. یک سنگ قابل حمل درون چاه پیدا خواهید کرد آن را تکان دهید تا از صندوق پشت محل آیتم Tungsten Ingot را پیدا کنید.

آیتم‌ 2 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در محل مشخص شده یک کلیسا قرار دارد. در سمت راست کلیسا یک کمد قابل حمل آنجاست آن را تکان دهید تا پنجره مشخص شود. شیشه پنجره را بشکنید تا پنجره آنطرف درون کلیسا مشخص شود. به کوزه قرمز آنطرف با تیر شلیک کنید تا منفجر شود و راه باز شود. از آنجا وارد کلیسا شوید و از صندوق درون کلیسا Tungsten Ingot را بردارید.

آیتم‌ 3 (Tungsten Ingot) 

توضیحات در مرحله Clues and Riddles آورده شده است.

آیتم‌ 4تا6 (Tungsten Ingot) (Book of Knowledge)

توضیحات در مرحله The Stolen King آورده شده است.

آیتم‌ 7تا9 (Tungsten Ingot) (Book of Knowledge) (آیتم Thegn’s Breeches)

توضیحات در مرحله The Gutted Lamb آورده شده است.

آیتم‌ 10 (سپر The Morrigan’s Guard)

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا سه غار در دور تپه‌ای است که باید به هر سه غار سر بزنید. ابتدا با غاری رو به رو می‌شوید که با یک در چوبی مسدود شده است. چوب‌ها را تخریب کنید و داخل شوید. در داخل محل در کنار کوزه‌ها با تخریب آنها کلیدی پیدا خواهید کرد. از غار خارج شوید و به بالای تپه (روی غار) بروید در آنجا یک کوزه قرمز خواهید دید مسیر مستقیم را که ادامه دهید و در طرف دیگر تپه پایین بیایید یک غار خواهید دید که با دری سنگی مسیرش مسدود شده است با کوزه قرمز در سنگی را تخریب کنید و داخل شوید. در اینجا به صندوقی می‌رسید که به دو کلید احتیاج دارد. اولین کلید را پیدا کنید اما دومی را هنوز باید بیابید. اگر دور تپه بگردید یک غار دیگر نیز پیدا خواهید کرد در اینجا با تکان دادن یک می‌توانید یک کمد قابل حمل و رفتن به پشت آن یک کلید دیگر پیدا خواهید کرد. حال با دو کلیدی که بدست آوردید به پیش صندوق بسته برگردید و از آن سپر The Morrigan’s Guard را بردارید.

آیتم‌ 11 (Tungsten Ingot)

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در اینجا با کمپ دشمن رو به رو می‌شوید. با روش خودتان دشمنان بازی را از پیش رو بردارید. روی میزی یک کلید پیدا خواهید کرد آن را بردارید. حال وارد چادر قرمزی که با چوب مسدود شده شوید و از صندوق Tungsten Ingot را بردارید.

آیتم‌ 12 (Tungsten Ingot)

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. با یک غار که با یک دیوار سنگی مسدود شده رو به رو می‌شوید. باید یک کوزه قرمز برای تخریب دیوار پیدا کنید. در بالا تپه در کنار گاری‌ای می‌توانید کوزه اشتعال‌زا را پیدا کنید آن را بردارید و دیوار سنگی را تخریب کنید. درون غار یک Tungsten Ingot درون صندوق پیدا خواهید کرد.

آیتم‌ 13-14 (Tungsten Ingot) (آیتم Hidden Ones’ Leggings) (Codex page)

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در آنجا یک زره و یک Ingot پیدا خواهید کرد. در محل مشخص شده وارد مقبره تخریب شده شوید و از پله‌ها پایین بروید. از مشعل برای روشن کردن محیط استفاده کنید. کوزه‌ها و وسایل سمت راست اتاق پایین را تخریب کنید و از درز پایین داخل اتاق بعدی شوید. در اتاق بعدی به اتاق دیگری می‌رسید که با گاز سبز پر شده است. گازی که به شدت اشتعال‌زاست. برای از بین بردن گاز سبز فقط کافی است مشعل را در وسط محل بیندازید تا گازها از بین برود. به سرعت به اتاق بعدی بروید. در اتاق بعدی نیز گازها را با انداختن مشعل از بین ببرید تا یک دریچه‌ی چوبی در روی زمین اتاق مشخص شود با تیر یا پرتاب مشعل آن را تخریب کنید، در گوشه همین اتاق یک کوزه قرمز وجود دارد آن را بردارید و بعد به همراه آن به داخل دریچه بپرید. در اتاق پایین، مراقب گاز سبز باشید و ابتدا آنها را نابود کنید، در گوشه اتاق اگر دقت کنید یک دیوار سنگی قابل تخریب وجود دارد آن را با کوزه تخریب کنید و از صندوق آنجا Tungsten Ingot را بردارید.

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Glowecestrescire بازی Assassin’s Creed Valhalla

وارد اتاق بعدی شوید، در گوشه اتاق یک کوزه قرمز است آن را بردارید و از پله‌ها بالا بروید، به سمت چپ اتاق بروید تا یک دیوار سنگی قابل تخریب پیدا کنید با کوزه آن را تخریب کنید و وارد شوید. در داخل اتاق بعدی در وسط از صندوق آیتم Hidden Ones’ Leggings را بدست خواهید آورد. همینطور از روی میز Codex page که بخشی از ماموریت A brief History of the Hidden Ones است را پیدا خواهید کرد. (از در دیگر اتاق خارج شوید تا به راحتی از مقبره خارج شوید.)

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است