آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم Raw Materials و صندوق‌های معمولی

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل‌ مشخص شده در نقشه‌ بالا در Snotinghamscire بروید. در این منطقه که در عکس‌ بالا مشخص است می‌توانید با انجام Raid آیتم Raw Materials بدست بیاورید. وقتی در محل بودید G را فشار دهید و start Raid را بزنید. (یا J را بزنید) یارانتان سر می‌رسند و شروع به کشتن دشمنان می‌کنند. سه صندوق بزرگ در اینجا وجود دارد که از آنها می‌توانید با کمک یارانتان Raw Materials بدست بیاورید. همینطور صندوق‌های معمولی که با رنگ زرد کم رنگ مشخص هستند. V را فشار دهید تا محل آنها نیز مشخص شوند. دشمنان را بکشید جلوی درهایی که صندوق درونشان است بروید و با فشار E به صورت Force Open درها را باز کنید و از صندوق‌ها آیتم‌ها را بردارید. دشمنان را بکشید (دشمنان طلایی به نقاط قرمزشان شلیک کنید و ضربه نهایی را وارد کنید و دشمنان عادی به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید) و صندوق‌های عادی این بخش‌ها را که با رنگ طلایی کم‌‌رنگ‌تر در نقشه مشخص هستند نیز خالی کنید. برای آزاد سازی ساختمان‌های اقامتگاه به منابع زیادی احتیاج دارید، پس صندوق‌های معمولی را نیز فراموش نکنید. (با استفاده از پله‌ها به داخل ساختمان و زیرزمین بروید چراکه تمام صندوق‌های اصلی در آنجاست. همینطور هر زیرزمین را پاکسازی کنید و آیتم‌ها را بردارید و صندوق‌ها را باز کنید و به زیرزمین بعدی بروید… تا این بخش کامل شود.)

Flyting منطقه

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و با مرد صحبت کنید و بالاترین شرط را بپذیرید. برای پیروزی در این Flyting به ترتیب گزینه‌های رو به رو را انتخاب کنید: دیالوگ‌های اول: گزینه سوم- دیالوگ‌های دوم: گزینه دوم – دیالوگ‌های سوم: گزینه دوم را انتخاب کنید تا پیروز شوید و علاوه بر بدست آوردن پول، Charismaی شما افزایش پیدا کند.

آیتم‌ 1-2 (Tungsten Ingot) (Book of Knowledge)

توضیحات در مرحله Old Friends آورده شده است.

آیتم‌ 3 (Tungsten Ingot) 

توضیحات در مرحله On Borrowed Time آورده شده است.

آیتم‌ 4 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در آنجا یک کلبه قرار دارد که درش بسته است. به پشت کلبه بروید یک خرس در حال پرسه زدن در آنجاست و به شما حمله می‌کند، موجود را از پا در بیاورید. حال از طریق پنجره پشتی کلبه به چفت در شلیک کنید و آن را باز کیند. به درون کلبه بروید، آنجا یک صندوق وجود دارد که درش قفل است.

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

برای باز کردن این صندوق به کلید احتیاج دارد اما هرچه که بگردید کلیدی در اطراف کلبه پیدا نخواهید کرد! کلید در منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص است وجود دارد. (عجیب است!) در آنجا درختی قرار دارد که یک جنازه جلویش آویزان شده است، در کنار جنازه کلید را روی زمین خواهید یافت. بعد از برداشتن کلید به سراغ صندوق بروید تا آیتم Tungsten Ingot را از درونش بدست بیاورید.

آیتم‌ 5 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در این مکان یک چاه می‌بینید که با الوارهای چوبی پوشانده شده است با شکستن الوارها داخل شوید و بعد از کشتن مارهای مزاحم داخل چاه از درون صندوق Tungsten Ingot را بردارید.

آیتم‌ 6-7 (Tungsten Ingot) (Book of Knowledge)

توضیحات در مرحله Under the Skin آورده شده است.

آیتم‌ 8-9 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در آنجا یک پادگان دشمن قرار دارد که دو Tungsten Ingot در آن پیدا خواهید کرد. دشمنان را با روش بازی خودتان از پیش رو بردارید و مکان را خلوت کنید.

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

اولین آیتم را با کشتن دشمنی که در عکس بالا مشخص است بدست خواهید آورد. حال به سمت برج بزرگ و بلندی که در این پادگان است بروید، داخلش شوید. در پایین‌ترین قسمت این برج یک در چوبی خواهید یافت آن را تخریب کنید و مسیر را تا انتها ادامه دهید تا به صندوق برسید، از صندوق Tungsten Ingot را بدست می‌آورید. (با فشار V محل صندوق مشخص می‌شود)

آیتم‌ 10-11 (Tungsten Ingot) (آیتم Mentor’s Cloak)

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در آنجا با یک پادگان نظامی طرف هستید. دشمنان را با روش خودتان از پیش رو بردارید. 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

دشمنان را بکشید و به سمت مکان‌هایی که در عکس بالا مشخص است بروید. در اولین خانه از سمت راست وارد شوید و بعد از پاکسازی دشمنان Tungsten Ingot را از صندوق بردارید. در دومین خانه وارد شوید و دشمن طلایی که از صندوق محافظت می‌کند را بکشید. از قدرتی‌هایتان برعلیهش استفاده کنید و سریع کارش را بسازید. کلیدش را بردارید و با آن صندوق را باز کرده تا آیتم Mentor’s Cloak را بدست بیاورید.

آیتم‌ 12 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در اینجا در زیر زمین یک Tungsten Ingot پیدا خواهید کرد.

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

برای رسیدن به این آیتم ابتدا به محلی که در عکس بالا مشخص شده است بروید و وارد غار شوید، همینطور مسیر را به سمت داخل غار ادامه دهید تا به یک شکاف برسید از آن داخل شوید و کناره اسکلت کلید را بردارید. از آنجا خارج شوید و مسیر را به داخل غار ادامه دهید تا به یک شکاف دیگر برسید از آن به سمت دیگر بروید تا کمی جلوتر به یک در بسته برسید. در را با کلید باز کنید تا در آنجا به صندوق برسید و Tungsten Ingot را بدست بیاورید. (در بالای همین محیط اگر جمجمه را از بین ببرید می‌توانید طلسم را باطل کنید.)

آیتم‌ 13 (آیتم Mentor’s Mask)

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، پایگاه دشمن است پس باید مراقب باشید. در اینجا درون کلبه‌ای یک صندوق قرار دارد. ابتدا نگهبان جلوی در و بعد مردی که درون اتاق است را شکست دهید و بعد از صندوق Mentor’s Mask را بردارید.

آیتم‌ 14 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Snotinghamscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید تا یک Tungsten Ingot بدست بیاورید. در اینجا یک چاه پیدا می‌کنید داخلش شوید و از صندوق آیتم را بردارید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است