راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم Raw Materials و صندوق‌های معمولی

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

به محل‌های مشخص شده در نقشه‌های بالا در Southsexe بروید. در این مناطق که در عکس‌های بالا مشخص است می‌توانید با انجام Raid آیتم Raw Materials بدست بیاورید. وقتی در محل بودید G را فشار دهید و start Raid را بزنید. (یا J را بزنید) یارانتان سر می‌رسند و شروع به کشتن دشمنان می‌کنند. چهار صندوق بزرگ در اینجا وجود دارد که از آنها می‌توانید با کمک یارانتان Raw Materials بدست بیاورید. همینطور صندوق‌های معمولی که با رنگ زرد کم رنگ مشخص هستند. v را فشار دهید تا محل آنها نیز مشخص شوند. دشمنان را بکشید جلوی درهایی که صندوق درونشان است بروید و با فشار E به صورت Force Open درها را باز کنید و از صندوق‌ها آیتم‌ها را بردارید. دشمنان را بکشید (دشمنان طلایی به نقاط قرمزشان شلیک کنید و ضربه نهایی را وارد کنید و دشمنان عادی به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید) و صندوق‌های عادی این بخش را که با رنگ طلایی کم‌‌رنگ‌تر در نقشه مشخص هستند نیز خالی کنید. برای آزاد سازی ساختمان‌های اقامتگاه به منابع زیادی احتیاج دارید.

آیتم 1(Nickel Ingot)

آیتم 1(Nickel Ingot)

به محلی که در نقشه بالا مشخص شده است بروید. در این منطقه یک چاله خواهید دید که می‌توانید درونش بپرید. در اینجا یک دیوار سنگی خواهید دید. با توانایی ویژه Shoulder Bash (در لینک چگونگی بدست آوردن آن توضیح داده شده است.) می‌توانید دیوار را بشکنید و داخل شوید و از صندوق Nickel Ingot را بردارید. با این حال در انتهای دیگر غار می‌توانید کوزه آتش‌زا نیز پیدا کنید که برای نابودی دیوار بکار می‌رود.

آیتم 2(Nickel Ingot)

توضیحات در ماموریت Reaver of the South آورده شده است.

آیتم 3(Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

در محلی که در عکس بالا مشخص است یک Nickel Ingot پیدا خواهید کرد. اینجا یک قلعه تا دندان مسلح است. با کشتن دشمن طلایی که در وسط این قلعه حضور دارد می‌توانید این آیتم را بدست بیاورید. با روش خودتان به قلعه نفوذ کنید و او را بکشید.

آیتم 4(Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

در محلی که در عکس بالا مشخص است یک Nickel Ingot پیدا خواهید کرد. این منطقه محافظت شده است پس بدون دیده شدن باید وارد شوید. ابتدا دشمنان اطراف ساختمان را بکشید، بعد باید کلیک صندوق را پیدا کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

کلیک صندوق روی جسدی است که نزدیک خانه وجود دارد. در عکس بالا می‌توانید آن را بیابید. ابتدا از درخت بالا بروید و نزدیک جسد شوید و کلیک را بردارید. حال وارد خانه شوید. صندوق در طبقه زیرین قرار دارد. در چوبی منتهی به زیرزمین را با شلیک تیر از بین ببرید و وارد زیرزمین شوید و از صندوق آیتم را بردارید.

آیتم‌های 5(Nickel Ingot) (آيتم Mentor’s Vambrace)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

در این منطقه علاوه بر یک Nickel Ingot آیتم Mentor’s Vambrace را نیز بدست می‌آورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

ابتدا در این منطقه فردی که کلید دارد. (عکس بالا) را بکشید و کلید را بدست بیاورید. دشمنان بیرون را به روش خودتان بکشید. این دشمنان Murderer هستند. این نوع دشمنان به ناگاه فرار می‌کنند و در بین علفزار پنهان می‌شوند و شما را غافلگیر می‌کنند پس بهتر است از دور با تیروکمان کارشان را بسازید. بعد از بدست آوردن کلید از پله‌ها پایین بروید و در را باز کنید. از پله‌ها پایین بروید تا به محلی برسید که دشمنی جلوی سوراخی ایستاده است. در این اتاق دشمن را بکشید بعد در سمت چپ جعبه متحرک سمت چپ را ابتدا به سمت عقب بکشید و بعد جعبه دوم را به سمت چپ تکان دهید و در پشتش صندوق عادی را خالی کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

به سمت مسیر چپ و بعد راست بروید تا به محوطه‌ای برسید که تعدادی دشمن در آنجا حضور دارند. یک Golitath در پایین محیط است که با کشتنش می‌توانید Nickel Ingot را بدست بیاورید. (عکس بالا) بعد از کشتن دشمنان و بدست آوردن آیتم حال به سراغ زره این بخش می‌رویم.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

حال به اتاق اولیه (صندوق معمولی را پشت جعبه متحرک برداشتید) برگردید و بعد به سمت چپ بروید تا در انتهای اتاق محلی که در عکس بالا مشخص است را تخریب کنید و سوراخ به سمت دیگر و اتاق بعدی بروید. در طرف دیگر باید دیوار سنگی را نابود کنید. با توانایی ویژه Shoulder Bash (در لینک چگونگی بدست آوردن آن توضیح داده شده است.) می‌توانید دیوار را بشکنید (یا در محیط کوزه آتش زا را پیدا کنید و از آن برای نابود دیوار استفاده کنید.) و داخل شوید مارها را بکشید از پله‌ها بالا بروید در بالای پله‌ها دیوار چوبی را با شلیک تیر از بین ببرید و داخل شوید و از صندوق آیتم Mentor’s Vambrace را بردارید. 

آیتم‌ 6(Nickel Ingot)

توضیحات در ماموریت Arrive Unexpected آورده شده است.

آیتم‌ 7(Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در این منطقه می‌توانید یک Nickel Ingot بدست بیاورید. در اینجا یک کمپ وجود دارد. مرد را بکشید و آیتم را از او بردارید. (در این کمپ مراقب دشمنانی که به سمتتان ماده آتش زا پرت می‌کنند باشید.)

آیتم‌ 8 (آیتم Mentor’s Robes)

توضیحات در ماموریت Let Them Eat Ashes آورده شده است.

آیتم‌ 9(Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در این منطقه می‌توانید یک Nickel Ingot بدست بیاورید. اما صندوق درون کلبه قفل است و شما از اطراف کلبه نیز نمی‌توانید کلیدی پیدا کنید. خوب در اینجا توضیح می‌دهیم چطور کلید را بدست بیاورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

از کلبه خارج شوید و به سمت علامت دوم که در نقشه بالا مشخص است بروید. در آنجا یک غار پیدا می‌کنید که در ورودی‌اش با یک جعبه متحرک مسدود شده است. در درون این غار کلید صندوق را پیدا خواهید کرد.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

برای ورود به غار به پشت آنجا بروید و از طریق شکاف به وسایل قابل تخریب پشت جعبه متحرک شلیک کنید (عکس بالا) بعد جعبه را تکان دهید و داخل شده و کلید را بردارید. صندوق معمولی درون غار را نیز خالی کنید. وقتی از غار بیرون بیایید یک نفر به شما با نام Mad Monk حمله می‌کند. او را شکست دهید. حال به کلبه برگردید و جعبه را باز کنید و Nickel Ingot را بردارید.

(علامت اول را اگر بروید یک چاله سمی پیدا می‌کنید T را فشار دهید و آتش را درون چاله بیندازید تا سم‌ها از بین برود به پایین بروید و جعبه متحرک را تکان دهید و از نفرین پشتش را نابود کنید. این بخشی از Artifactهای این منطقه است.)

آیتم 10(Nickel Ingot) (Book of Knowledge)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Severing the Lines

توضیحات در ماموریت Severing the Lines آورده شده است.

آیتم 11(Book of Knowledge)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Southsexe

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در آنجا می‌توانید یک Book of Knowledge بدست بیاورید. به درون برج بروید ابتدا به محل قرمز نبردبان که در بالا است شلیک کنید تا به پایین بیفتد. به بالا رفته و از نبردبان بالا بروید. 

بالای نبردبان بعدی توسط سنگی که در عکس بالا مشخص شده مسدود است. به محل قرمز بالای سنگ‌ها شلیک کنید تا به پایین بریزند. بعد از نبردبان بالا رفته و کتاب را بردارید تا توانایی Blinding Rush شما ارتقا پیدا کند. 

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است