راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم 1 (Caroolingian Longsword) (کشتن Gifle از بخش Order)

آیتم 1 (Caroolingian Longsword) (کشتن Gifle از بخش Order)

در منطقه که در عکس بالا مشخص شده است می‌توانید آیتم Caroolingian Longsword را پیدا کنید باید وارد کمپ شوید و دشمنان را بکشید و در درون چادر قرمز صندوق را باز کنید تا آیتم را بدست بیاورید. درون چادر کاراکتر Goliath یک سرباز طلایی وجود دارد که بسیار بزرگ است نقطه ضعف او کمرش است. اگر به صورت مخفیانه به او نزدیک شوید و F بزنید در صورتی که Advanced Assassination را فعال کرده باشید به موقع باز F را درون علامت مشخص شده بزنید تا او را با یک ضرب بکشید. در غیر این صورت باید با او بجنگید و پیشنهاد می‌شود با تیروکمان او را از دور بکشید. (دشمنانی به نام Fire-keeper در بالای برج‌ها قرار دارند که باید بسیار مراقب آنها باشید چراکه رویتان بمب می‌اندازند. باید به صورت مخفیانه از پشت به آنها نزدیک شوید و آنها را بکشید.)

آیتم 1 (Caroolingian Longsword) (کشتن Gifle از بخش Order)

درون این کمپ فردی به نام Gifle را  پیدا خواهید کرد. با کشتن او یکی از اشخاص Order را ترور کرده‌اید.

پیدا کردن Book of Knowledge (1)

آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

به محل مشخص شده در عکس بالا بروید تا یک Book of Knowledge پیدا کنید. این کتاب زیر برج قرار دارد اول وارد برج شوید و درب چوبی که به سمت پایین می‌رود را با تیروکمان تخریب کنید. مسیر را به سمت پایین ادامه دهید.

 آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

در زیر زمین به کوزه قرمز رنگ کنار سنگ‌های سیاه سست شلیک کنید تا سنگ‌ها منفجر شود و به کتاب دسترسی پیدا کنید.

آیتم2 ( آیتم Magister’s Cloak)

آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

توضیحات در مرحله The Measure of a Norseman آورده شده است. محل دقیق در عکس بالا مشخص است.

پیدا کردن Book of Knowledge (2)

 آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا یک ساختمان مخروبه وجود دارد واردش شوید. از دیوار بالا بروید و خود را به بالای آن برسانید. در بالکن بالایش شما کتاب را پیدا خواهید کرد.

آیتم3 ( آیتم )

 آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

به محل مشخص شده در نقشه بروید. اول به سمت پله‌های سفید بروید و از آنجا داخل شوید و مسیر را به سمت پایین ادامه دهید. به نبردبانی می‌رسید از آن نیز پایین بروید تا به محیطی آبی برسید. در اینجا به سمت جلو مسیر را پیش بروید. تا از محیط آبی خارج شوید کمی جلوتر به سمت راست بروید و بعد از بلندی بالا رفته و نبردبان را به سمت بالا ادامه دهید.

 آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

به سمت پایین بپرید و مسیر را به سمت راست ادامه دهید تا به مجسمه‌ای که در عکس بالا مشخص شده است برسید. در اینجا پله‌هایی به سمت پایین یک صندوق کوچک وجود دارد(زیر عکس مشخص شده)

در پشت مجسمه سه جای خنجر وجود دارد که برای دسترسی به این آیتم باید سه دختر Lerion را بکشید و خنجرهایشان را در این جا قرار دهید تا به این صندوق دسترسی پیدا کنید. خوب اول قدرت خود را حداقل به 120 برسانید تا ادامه این بخش را با هم انجام دهیم. (برای اطلاعات بیشتر به بخش کشتن Daughters of Lerion مراجعه کنید.) (به زودی…)

آیتم4 ( آیتم Magister’s Mask)

آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

به محل مشخص شده در نقشه بروید.

آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

اینجا کمپی وجود دارد که پر از دشمن است باید مراقب باشید.در این کمپ هم یک آیتم و هم یک Ingot پیدا خواهید کرد. در ساختمان سمت راست دشمنان متنوعی وجود دارد مخصوصا Skull-Crusher که اگر به صورت مخفیانه از بالا به او نزدیک شوید می‌توانید با یک ضرب حتی در بالاترین درجه سختی او را بکشید. ( اگر به صورت مخفیانه به او نزدیک شوید و F بزنید در صورتی که Advanced Assassination را فعال کرده باشید به موقع باز F را درون علامت مشخص شده بزنید تا او را با یک ضرب بکشید.) در غیر این صورت او به سمت شما تبر پرت می‌کند و بسیار سریع است باید به موقع با Alt جاخالی دهید و به او ضربه بزنید.

آیتم‌های مخفی منطقه East Anglia

بعد از کشتن او باید وارد ساختمانی که در آن آیتم قرار دارد شوید. از طریق شکستن پنجره کناری که در عکس بالا نیز مشخص است(پنجره شیشه‌ای است و باید آن را بشکنید) وارد شوید ولی باید مراقب باشید سه دشمن طلایی در این منطقه حضور دارند. اول یکی از War-band Chief را به صورت مخفیانه بکشید و بعد به سراغ بعدی بروید. نقطه ضعف او شکمش است اول سعی کنید به شما ضربه بزند تا دفاعش باز شود و بعد جاخالی داده و به سینه‌اش شلیک کنید تا انرژی‌اش تمام شود و بعد با R او را بکشید.

حال به سراغ Woe-bringer بروید. او جنگجوی بزرگ اما بسیار کندی است. پس از کندی او به نفع خود استفاده کنید. نقاط ضعف او مچ دو دستش است. با Alt به موقع جاخالی دهید و به او ضربه بزنید. او به یکباره به سمتتان هجوم می‌آورد و از تبر استفاده می‌کند. یا برخی موارد تبر را دور خود می‌چرخاند. باید مراقب ضرباتش باشید. بعد از کشتن او به سراغ صندوق بروید و Magister’s Mask را بردارید. قبل از خروج از این ساختمان کلید را بردارید و بعد به سراغ ساختمان رو به رو بروید با کلید در را باز کنید و Ingot را بردارید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است