راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم19: (Nickel Ingot) (Cavern of Trials)

این بخش در ادامه آیتم‌های مخفی منطقه Cent است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

در این منطقه علاوه بر اینکه می‌توانید یک Nickel Ingot پیدا کنید، می‌توانید یکی از رازهای بازی یعنی Cavern of Trials را نیز حل کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

ابتدا وارد کلبه‌ای که رویش Cavern of Trials نوشته شده، شوید و به وسیله نبردبان به پایین ساختمان خود را برسانید. در پایین کوزه‌ها را تخریب کنید و از شکاف وارد اتاق بعدی شوید. با پرش به سمت دیگر بروید، جلوتر همانطور که در عکس بالا مشاهده می‌کنید قبل از رسیدن به در بسته یک کلید در هوا معلق است وقتی در حال پریدن هستید با E آن را بردارید. با کمک کلید در را باز کنید و وارد اتاق بعدی شوید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به پرتگاه برسید. در سمت راست پرتگاه، یک در باز وجود دارد به آن سمت بروید و داخلش شوید. مسیر را تا انتهای دیگر غار ادامه دهید تا به یک سرازیری برسید. به سمت دیگر بروید و وارد غار بعدی شوید. مسیر را به سمت بالا ادامه دهید تا به شکاف برسید از شکاف وارد غار بعدی شوید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

در اینجا کمی جلوتر یک کلید دیگر معلق در هوا پیدا خواهید کرد. (عکس بالا) بپرید و کلید را بردارید و بعد از پله‌ها بالا بروید و چند پرش انجام دهید و وارد غار بعدی شوید و به سمت بالا مسیر را ادامه دهید تا به سنگی جلوی شکافی برسید. سنگ را کنار بزنید و وارد شکاف شوید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

وارد منطقه پرتگاهی دیگری شده‌ایم. در اینجا باید به دنبال کلید بعدی برویم. به سخره جلویتان بپرید از آن بالا بروید تا از آنطرف یک غار دیگر مشخص شود. به سمت غار بپرید و داخل شوید و مسیر را ادامه دهید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

وقتی به انتهای دیگر غار رسیدید کلید بعدی را در هوا مشاهده خواهید کرد. (عکس بالا) اما دستتان به آن نمی‌رسد به خاطر همین باید بالاتر بروید. مسیر را از روی تناب‌‌ها به سمت جلو ادامه دهید تا به منطقه مسطح کوچکی برسید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

باید خود را به تنابی که در بالا مشخص شده برسانید تا با پرش بتوانید کلید را بردارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

وقتی بالای تناب بودید با یک پرش کلید را بردارید. (و فشار E)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

بعد از برداشتن کلید، مسیر را بازگردید تا به غار قبلی برسید. در پایین غار یک در وجود دارد با کمک کلید آن را باز کنید. در بعدی را نیز با کمک کلید دیگر باز کنید. به صندوق رسیده‌اید در صندوق Nickel Ingot را بدست می‌آورید. اما در دیگری در این منطقه است که بسته است. دوباره به غار بازگردید و اینبار از پله‌ها بالا بروید، مسیر را ادامه دهید تا به در غاری در بالا برسید. (عکس بالا)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

داخل غار شوید. در انتهای غار می‌توانید تیرها را بردارید. با شلیک تیر به بخش‌های قرمز بالای تورها آنها را از جلوی راحتان کنار بزنید و به سمت جلو پیش بروید. همینطور مسیر را جلو بروید و دوباره به بخش قرمز رنگ تور شلیک کنید تا تور حاوی سنگ به زمین بیفتد. به سمت جلو مسیر را ادامه دهید تا به نبردبانی برسید با شلیک به بخش قرمز آن را به پایین بکشانید و از نبردبان بالا بروید. در آنطرف با پرش کلید بعدی را بردارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : بخش Cavern of Trials منطقه Cent

 با کمک کلید در قفل اتاقی که در آن صندوق بود را باز کنید. مسیر را به سمت جلو بروید و از پله‌ها بالا بروید. همینطور مسیر را ادامه دهید تا به یک سنگ قابل حمل برسید از آن بالا بروید و به سمت دیگر بپرید. اینبار سنگ آنطف را تکان دهید و تا منطقه دیگر ببرید. از سنگ بالا بروید و به سمت دیگر بپرید. سنگ بعدی را نیز تا انتها جا به جا کنید تا بتوانید به طرف دیگر بپرید. در سمت دیگر قطعه نهایی (برای حل معمای این بخش) را پیدا خواهید کرد و کلید نیز در هوا وجود دارد تا در را باز کنید و بتوانید از این منطقه خارج شوید. این بخش تکمیل شد.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است