راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت A Fury from the Sea

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Finner صحبت کنید. در طول صحبت I am ready را بزنید. در صحبت‌های بعدی گزینه اول (یا هر گزینه دیگر تاثیری ندارد ولی در مورد Oswald صحبت کنید زیباتره!) را انتخاب کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

بعد از صحبت‌ها سوار بر کشتی هستید به سمت محل مشخص شده حرکت کنید. کمی جلوتر که تیرهای آتشین را دیدید با Q جلوی تیرها را بگیرید. وقتی به ساحل رسیدید، دمو شروع می‌شود.  بعد از دمو به سمت دروازه اول بروید. اول دشمنان اطراف دژکوب را از بین ببرید و بعد به سمت آن رفته و کنترلش را به دست بگیرید. دژکوب را عقب برده و کلیک چپ به دروازه بزنید. چندین بار این کار را تکرار کنید تا دروازه اول تخریب شود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

بعد از شکست دروازه اول وارد قلعه شوید مراقب تیراندازها باشید. محل برخورد برخی از تیرهای گروهی به رنگ قرمز روی زمین مشخص شده‌اند. در اینجا تعداد زیادی آرچر روی زمین هستند ابتدا آنها را بکشید و دور دژکوب را خلوت کنید. دشمنان دیگر را نیز از پیش رو بردارید بعد دژکوب را بگیرید و مانند روش بالا ابتدا کمی عقب بروید و بعد با کلیک چپ چندین بار به در بکوبید تا دروازه بشکند.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

این قسمت کمی نبرد سختر است تیرکمان‌های بزرگی بالای دروازه بعدی هستند که ابتدا باید آنها را تخریب کنید چراکه آسیب زیادی وارد می‌کنند. به کوزه‌های قرمز کنار آن شلیک کنید تا منفجر شوند و بعد از کشتن دشمنان پشت دروازه، دژکوب را گرفته و این دروازه را نیز نابود کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

اما قبل از ورود به دروازه بعدی در مکانی که در عکس بالا نیز مشخص است بروید و دیوارهای چوبی را تخریب کنید و صندوق را باز کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

حال وارد قلعه اصلی شوید تا دمو شروع شود. در این مکان پشت به دشمنان درون ساختمانی این دو علامت را پیدا خواهید کرد. ابتدا جعبه چوبی سمت راست را تخریب کنید و بعد مانع چوبی سمت راست را به سمت راست و بعد بالا بکشید و بعد مانع سمت چ‍پ را به سمت راست بکشید تا راه ورود به صندوق‌ها باز شود. در اینجا یک Ingot و یک صندوق معمولی بدست می‌آورید.

حال وارد نبرد شوید و دشمنان را از پیش رو بردارید. از Alt برای جاخالی به موقع استفاده کنید. کمی بعد یک دشمن طلایی به نام Woe-Bringer وارد می‌شود او تبر بزرگی دارد و ضربات مرگباری میزند نقطه ضعف او دو مچ دستانش است بعد از اینکه به هر دو مچ شلیک کنید او زمین‌گیر می‌شود و به راحتی ‌می‌توانید با R می‌توانید ضربه نهایی را به او بزنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

روش مبارزه با Rued :

بعد از کشتن دشمنان حال  باید خود را به محل مشخص شد برسانید. از خانه کنار بالا بروید و از آنجا به بالای برج بروید تا مبارزه شما با Rued آغاز شود. در ابتدای مبارزه تمرکز خود را روی گرگ او بگذارید اول به گرگ ضربه بزنید و آن را از پا در بیاورید تا با خیال راحت به مبارزه با Rued بپردازیم. در طول کشتن گرگ باید مراقب تبرهای آتشین Rued باشید و از آنها جاخالی دهید.  بعد از کشتن گرگ به سراغ Rued بروید مبارزه با او سخت نیست ابتدا به مچ پایش شلیک کنید تا خون زیادی از او برود و با شلیک به سرش به صورت پیاپی خونش را کم کنید. او شمشیرش را آتشین می‌کند در این مدت به او نزدیک نشوید چراکه ضرباتش بسیار مرگبار می‌شود. آگر آتش گرفتید چند باری Alt چ‍‍‍پ را بزنید تا آتش خاموش شود.  وقتی خون Rued از نصف کمتر شد روی زمین مینشیند و رنگس سفید می‌شود در این حالت به شکمش شلیک کنید تا تمام انرژي‌اش تمام شود. بقیه مبارزه با او سخت نیست جاخالی دهید و پشت هم به او ضربه بزنید تا خونش تمام شود.

در اینجا یک انتخاب دارید که عواقب هرکدام را برایتان بازگو کرده‌ایم. 1. کشتن Rued : از انتخاب شما Oswald خوشحال نمی‌شود اما  عروسی او با Valdis بدون مشکل برگزار می‌شود. همینطور Finnr به جمع خدمه شما اضافه می‌شود. 2. نکشتن Rued : از انتخاب شما Oswald خوشحال می‌شود اما در ادامه عروسی او با Valdis در میانه بهم می‌خورد.(عروسی اصلی باز برگزار می‌شود) اما با این انتخاب Rued در عروسی Oswald ظاهر می‌شود و شما باید تصمیم دیگری بگیرد که در مرحله Wedding Horns در آن مورد بگیرید. (در هر صورت Oswald به عنوان متحد به شما خواهد پیوست و از این نظر بازی تغییری نمی‌کند و در کل انتخاب تاثیری خاصی در بازی نمی‌گذارد.) بعد از این انتخاب و صحبت با Oswald این ماموریت تمام می‌شود.

ماموریت Wedding Horns

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

بعد از ماموریت A Fury from the Sea این ماموریت را بدست می‌آورید. به محل مشخص شده در نقشه در شهر Elmenham بروید و با Oswald صحبت کنید. (صحبت‌های اولیه تاثیری در بازی ندارند.) بعد از صحبت‌ها، از مراسم عروسی لذت ببرید.  بعد از دیدن دمو فعالیت‌های جانبی مختلفی می‌توانید انجام دهید. چندین علامت روی نقشه مشخص شده است. نوشیدنی بنوشید و بعد تیراندازی کنید.(50 سکه بدست می‌آورید) بعد در مسابقه نوشیدن شرکت کنید.(در طول مسابقه باید دکمه Space را در وسط دایره بزنید. در دورهای بعدی بعضی وقتها به جای Space باید دکمه دیگری که روی صفحه مشخص می‌شود را سریع و به موقع فشار دهید.) (140 سکه بدست می‌آورید.) بعد از این به پیش Finnr در بالای ساختمان بروید و با او صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها او را کول کنید و به پایین ببرید تا دمو شروع شود. بعد از انجام تمام بخش‌های فرعی به پیش Oswald بروید و با او صحبت کنید. (گزینه اول را انتخاب کنید تا مراسم تمام شود.) (انتخاب‌ بعدی تاثیری در داستان ندارد)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Fury from the Sea و Wedding Horns

بعد از دیدن سخنرانی اگر شما در مرحله قبلی Rued را کشته باشید او ظاهر نمی‌شود. در صورتی که از جانش گذشته باشید او بعد از سخنرانی ظاهر می‌شود. در اینجا دو انتخاب دارید یا بگذارید Oswald با او بجنگد(گزینه اول) یا خودتان به جای او با Rued بجنگید. (هر دو انتخاب به یک مسیر ختم می‌شود با این تفاوت که اگر شما بجنگید Finnr به خدمه شما اضافه می‌شود و اگر Oswald مبارزه کند Finnr پیش او می‌ماند. در هر صورت Rued کشته می‌شود و این ماموریت تمام می‌شود.)(در کل تاثیر خاصی در بازی ندارد پس زیاد نگران چیزی نباشید.)

مرحله Reporting on East Anglia – Mane and Tail

مرحله  Mane and Tail

بعد از اتمام ماموریت‌های East Anglia این ماموریت را بدست می‌آورید به محل مشخص شده بروید تا دمو شروع شود. در اینجا می‌توانید در مورد دو فرد Rowan و Holger داوری کنید که تاثیر خاصی در بازی ندارد. خودتان داستان را بشنوید و طبق قضاوتتان تصمیم بگیرید. (چرا که تاثیری در روند بازی ندارد و اگر خودتان تصمیم بگیرید زیباتر خواهد بود.) (اما در کل حق با Rowan است چراکه Holger بدون اجازه دم اسبش را کنده است!) (با این انتخاب ماموریت Mane and Tail را نیز انجام داده‌اید) بعد از این انتخاب به پیش Randvi در نزدیک the Alliance Map بروید، بعد از صحبت‌ها این ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است