راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Little Problem

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Little Problem

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت A Little Problem

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Little Problem

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با کودک صحبت کنید. به نظر می‌رسد مشکل بزرگی برای گروهی از کودکان اتفاق افتاده است! به دنبال کودک به وسط جنگل بروید. وقتی به کلبه رسیدید دمو آغاز می‌شود. حال باید مشکل بزرگ این کودکان را حل کنید! ابتدا باید داخل کلبه شوید اما در آن قفل است. برای ورود به کلید احتیاج دارید. اطراف کلبه را بگردید یک گراز می‌بینید که در اصل کلید پیش موجود است. گراز را بکشید و کلید را بردارید و در خانه را باز کنید و داخل شوید. به طبقه پایین بروید و گرگ سفید را آزاد کنید. به دنبال گرگ از کلبه خارج شوید تا دمو شروع شود. بعد از دمو کودکان را به سمت اقامتگاه اسکورت کنید. در بین راه تعدادی گرگ به شما حمله می‌کنند آنها را بکشید از Alt برای جاخالی استفاده کنید و ضربه بزنید. آنها سریع هستند اما نه به سرعت Eivor ! بعد از کشتن آنها باید برای گرگ سفید اسم بگذارید، به سلیقه خودتان یک اسم برای موجود انتخاب کنید. بعد کودکان را تا مقر همراهی کنید تا ماموریت به پایان برسد.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است