راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Triumphant Return

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Triumphant Return

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت A Triumphant Return

ماموریت A Triumphant Return

به محل مشخص شده در شهر Northwic بروید و با Oswald صحبت کنید. (دیالوگ‌ها تاثیری ندارند) بعد از پایان صحبت‌ها باید محل دیگر جاسوس‌ را پیدا کنید. در اول V را فشار دهید تا محل فیروزه‌ای که در بالا مشخص است را بیابید و به آن سمت بروید. (محل دقیق آن در عکس بالا مشخص است.) یا او را بزنید یا به صورت مخفیانه با F اینکار را بکنید در هر صورت او کشته نمی‌شود. دست او را ببندید و با خود به پیش Oswald و دیگران ببرید. دقت کنید باید از دروازه شهر وارد شوید چراکه با فردی که در دوش دارید نمی‌توانید از دیوار بالا بروید. وقتی به محل رسیدید، دمو شروع می‌شود. انتخاب‌های شما در اینجا تاثیری در بازی ندارد و نتیجه یکی خواهد بود. بعد از دمو باید به محل مشخص شده خود را برسانید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Triumphant Return

وقتی به محل رسیدید، به پیش Oswald بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، باید به سمت قلعه مشخص شده بروید و به آن نفوذ کنید. بهترین راه از راه زیرزمین به قلعه وارد شدن است. از طریق سوراخی که در عکس بالا مشخص شده است وارد قلعه شوید. بعد از ورود جعبه را جابه جا کنید و وارد شوید. کمی جلوتر جعبه کوچکی پر از لوت پیدا خواهید کرد. حال به سمت راست بروید و در انتها از نبردبانی که آنجاست بالا بروید. حال وارد محوطه قلعه هستید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Triumphant Return

در این قلعه یک Book of Knowledge و یک Ingot وجود دارد. برای بدست آوردن Ingot باید به سمت محل مشخص شده بروید و مردی که آنجاست را بکشید. اگر به صورت مخفیانه او را بکشید با یک ضرب به راحتی کارش را می‌سازید و گرنه او یک سرباز طلایی است و باید با او بجنگید. بعد از کشتن او کلید را از روی میز کوچک بردارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Triumphant Return

بعد از کشتن به دست آوردن Ingot و کلید به سراغ Book of Knowledge می‌رویم. یکی از کوزه‌های آتش زا در منطقه را بردارید و به سمت محلی که در عکس بالا مشخص است پرتاب کنید تا سوراخ ایجاد شود. وارد شوید و جعبه بزرگ را کنار بزنید تا در مشخص شود با کلید در را باز کنید تا به کتاب دسترسی پیدا کنید.(یک جعبه نیز درون این اتاق وجود دارد.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت A Triumphant Return

برای انجام ماموریت این بخش، اول باید تمام دشمنان را بکشید بعد به سمت علامت مشخص شده در نقشه بروید و منقل بزرگ را آتش بزنید. (T را فشار دهید تا مشعل را بردارید و به درون منقل بیندازید.) دمویی شروع می‌شود. (در دمو گزینه سوم را انتخاب کنید تا به Oswald اعتماد به نفس بدهید.) بعد از دمو باید از قلعه فرار کنید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بگریزید. زیاد درگیر نشوید فقط از دیوارها به پایین بروید و از دروازه اصلی خارج شده و خود را به محل مشخص شده در نقشه برسانید. (در دیالوگ‌ها گزینه اول را انتخاب کنید و به دیگران امید بدهید.) این ماموریت بعد از دمو تمام می‌شود.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است