راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Childhood Sweetheart

آیتم 1(Oaken Kite Shield)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

وقتی به محل مشخص شده در نقشه رسیدید ابتدا می‌خواهیم آیتمی که در نزدیکی محل ماموریت وجود دارد را بدست بیاوریم. محل دقیق این آیتم را در عکس بالا ملاحظه می‌کنید. وقتی وارد محل شوید با یک در سنگیِ قابل تخرییب رو به رو خواهید شد. باید یک کوزه آتش زا پیدا کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

در ساختمانی که در عکس بالا مشخص شده کوزه آتش زا پیدا خواهید کرد از پنجره داخل شوید و از روی زمین کوزه را بردارید. در این ساختمان یک صندوق معمولی نیز وجود دارد. حال کوزه را بردارید و به سمت در سنگی بروید و آن را تخریب کنید. آیتم Oaken Kite Shield را بدست می‌آورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

حال به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید تا ماموریت را انجام دهیم. به سمت محل فیروزه‌ای که در عکس بالا نیز مشخص است بروید. تعداد کمی دشمن در اینجا حضور دارند که به روش مخفیانه می‌توانید آنها را بکشید. بعد خود را به آخور پشت خانه دوم برسانید و با Eluric که آنجا مخفی شده صحبت کنید.

بعد از صحبت با او محل دیگری در نقشه مشخص می‌شود به آن سمت بروید. اینجا یک کمپ محافظت شده است که سه آیتم می‌توانید درونش پیدا کنید. فعلا طریقه بدست آوردن آیتم‌ها را می‌گوییم و بعد ادامه ماموریت را می‌رویم. طریق کشتن دشمنان کاملا به خودتان بستگی دارد.

آیتم 2(Galloglach Cape)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

ابتدا می‌خواهیم آیتمی که در نقشه بالا مشخص است را پیدا کنیم.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

این آیتم درون کلبه‌ای است که به کلید برای ورود احتیاج دارد. کلید ورودی را در محلی در عکس بالا پیدا خواهید کرد. کلید را از روی جعبه بردارید و بعد با آن در کلبه را باز کنید تا به آیتم Galloglach Cape دسترسی پیدا کنید.

آیتم 3 (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

به سراغ آیتم بعدی می‌رویم. یک Nickel Ingot درون کلبه‌ای وجود دارد که در آن قفل است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

برای بدست آوردن کلید باید به سراغ کلبه‌ای که در بالا مشخص شده بروید و داخل خانه روی میز کلید را بردارید. حال با این کلید در قفل را باز کنید تا به آیتم Nickel Ingot دسترسی پیدا کنید.

آیتم 4 (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

در سمت دیگر این کمپ نیز مردی که در عکس بالا مشخص است را بکشید تا از بدنش یک Nickel Ingot دیگر بدست بیاورید.

ادامه ماموریت Childhood Sweetheart

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

محلی که باید برای ماموریت بروید در مرکز این کمپ است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Childhood Sweetheart

درِ این خانه نیز قفل است برای بدست آوردن کلید باید مردی که در عکس بالا است را بکشید و کلید را بدست بیاورید. ابتدا به ماده آتش‌زای کنار او شلیک کنید تا خون زیادی از او برود و بعد با شلیک به نقاط حساسش که مچ دست و پایش است کارش را بسازید. مراقب باشید او به سمتتان نیزه پرت می‌کند. بعد از کشتن او کلید را از جسدش بردارید و دری که در عکس بالاتر است را باز کنید. چندین صندوق معمولی درون این کمپ وجود دارد که با رنگ طلایی کم رنگ مشخص هستند همه آنها را نیز بردارید چراکه برای ارتقای آیتم‌ها و یا بخش‌های مختلف Eivor به آنها به شدت نیاز پیدا خواهید کرد.

یک زن زخمی درون کلبه است او را کول کنید و به سمت بیرون از کمپ او را ببرید. سوار اسبتان شوید و زن را پشتش بگذارید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید وقتی زن را داخل کلبه گذاشتید دمو شروع می‌شود. بعد از صحبت‌ها ماموریت به پایان رسیده است. (دیالوگ‌ها تاثیری ندارند.)

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است