راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Have you seen This man

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Have you seen This man

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Have you seen This man

ماموریت Have you seen This man

در اقامتگاه به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Petra صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها محل دیگری در نقشه مشخص می‌شود خود را به آنجا برسانید. وقتی به محل مشخص شده رسیدید روی ابزار Examine بزنید تا با Petra صحبت کنید. حال به زیرزمین این منطقه بروید. در آنجا گرازی به شما حمله می‌کند. گراز را بکشید و بعد محیط را بررسی کنید. لباس‌های روز زمین را بررسی کنید، چاقو را بررسی کنید، اجاق را بررسی کنید. بعد به دنبال Petra حرکت کنید. او وارد کلبه‌ای می‌‌شود. وارد کلبه شوید ولی او آنجا نیست و غیبش زده است. از کلبه خارج شوید و دوباره او را دنبال کنید. وقتی نزدیکش می‌شوید او به یکباره غیب می‌شود. 

ماموریت Have you seen This man

به سمت جلو بروید تا درون برکه گوزن سفید رنگ را پیدا کنید. (عکس بالا)

ماموریت Have you seen This man

به سمت گوزن بروید و با موجود صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها به دنبال موجود بروید. به محلی می‌رسید که محیط به یکباره قرمز رنگ می‌شود و یک سری موجودات به شما حمله می‌کنند. مراقب باشید آنها روی صورتتان خاک می‌پاشند. با Alt جاخالی دهید و ضربه بزنید و آنها را بکشید. بعد از اینکه تعدادی از آنها را کشتید دوباره حالت قرمز صفحه از بین می‌رود و به پیش Petra باز می‌گردید.

ماموریت Have you seen This man

حال بار دیگر او را دنبال کنید. به یکباره او ناگهان غیب می‌شود! علامت دیگری در بالای تپه نمایان می‌شود به آنجا بروید. دوباره او غیبش می‌زند به بالاتر بروید تا باز پیدایش کنید. اینبار او به شما می‌گوید که مثل او به آسمان بپرید. کاری خاصی نباید بکنید مسیر مستقیم را حرکت کنید تا Eivor به آسمان بپرد. باز Petra را دنبال کنید تا به محلی برسید که تعدادی گرگ به شما حمله می‌کنند. بعد از کشتن چندتایی از آنها به یکباره انگار به دنیای واقعی باز‌می‌گردید. از پل بگذرید و آهو را دنبال کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است