راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Heavy is the Head

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Heavy is the Head

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Heavy is the Head

ماموریت Heavy is the Head

به دنبال Ivarr بروید تا دمو شروع شود. در دمو دیالوگ‌ها تاثیری در بازی ندارند. بعد از دمو، باید به محل مشخص شده در نقشه خود را برسانید و وارد ساختمان شوید. بعد از دمو باید خود را به شهر Reptun برسانید. با ورود به شهر، جنگ شروع شده است. شما باید خود را به محل مشخص شده برسانید. کمپ را هم رد کنید تا در محلی درگیری را از دور میبینید. نزدیک شوید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، باید با مرد مبارزه کنید. در همان ابتدای مبارزه به ساق پا و بازوی Leofrith شلیک کنید و با R خون زیادی از او ببرید و تا جایی که تیر دارید به او شلیک کنید تا خونش را حسابی کم کنید. باید مراقب باشید او بسیار سریع است و در شمشیرزنی مهارت زیادی دارد باید همیشه با Alt جاخالی دهید و با Q در موقع مناسب جلوی ضربات او را بگیرید. وقتی شمشیرش قرمز است نزدیکش نشوید و فقط جاخالی دهید چراکه این ضربات را نمی‌توان دفاع کرد. در حین مبارزه با او در بالاترین درجه سختی با فکر عمل کنید و زیاد به او نزدیک نشوید و در موقعیت مناسب حمله کنید تا او را شکست دهید. بعد از شکست دادن او دمو آغاز می‌شود.

ماموریت Heavy is the Head

در اینجا دو راه دارید که در بازی تاثیرگذار هستند. اولی گذشتن از جان Leofrith که باعث می‌شود که بیشتر در مورد مجاهدین یا Zealots و راه توقف آنها بدانید. چراکه شاه Burgred شما را در لیست مخصوصی قرار داده که مجاهدین را برای کشتن شما به یاری طلبیده است و همینطور با این انتخاب ماموریتی جدید به نام Hunted را نیز بدست می‌آورید. دومی کشتن Leofrith که باعث می‌شود مجاهدین یا Zealots برای کشتن شما بسیج می‌شوند و به دنبال شما می‌افتند و تا وقتی آنها را شکست ندهید تلاششان را متوقف نمی‌کنند. انتخاب با شماست و عواقب متفاوتی با این انتخاب‌ها تجربه خواهید کرد اما انتخاب درست گذشتن از جان Leofrith است. بعد از دمو به محل مشخص شده در نقشه بروید تا دمو شروع شود. (دیالوگ‌ها تاثیری در بازی ندارند.)

ماموریت Hunted

ماموریت Hunted

در صورتی که از جان Leofrith گذشته باشید این ماموریت را بدست می‌آورید. به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید V را بزنید تا قسمت فیروزه‌ای که ماموریت در آنجاست مشخص شود.  باید به سمت مجسمه بالا بروید تا علامت ماموریت ظاهر شود حال نوشته را آتش بزنید تا این ماموریت تمام شود. (قبل از طلوع آفتاب باید اینکار را بکنید.)

ماموریت Reporting on Ledecestrescire

بعد از اتمام تمام مراحل منطقه Ledecestrescire این ماموریت را بدست می‌آورید. به محل مشخص شده بروید و با Randvi صبحت کنید تا این ماموریت تمام شود.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است