راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Kingmaker

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Kingmaker

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Kingmaker

ماموریت Kingmaker

در Alliance Map منطقه East Anglia را انتخاب کنید تا ماموریت Kingmaker را بدست بیاورید. به محل مشخص شده در نقشه بروید و وارد ساختمان شوید تا دمو آغاز شود. (دیالوگ‌ها تاثیری در روند بازی ندارند) بعد از دمو علامت دیگری در نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید. وقتی که به محل رسیدید کمی جلوتر جمعیتی را می‌بینید به سمت آنها بروید تا دمو شروع شود. بعد از صحبت‌ها(که تاثیری در بازی ندارند) سوار اسب شوید و به دنبال Oswald بروید.

فعالیت‌های نزدیک مهم: Flyting در شهر Northwic: با مرد صحبت کنید در حین Flyting گزینه‌های رو به رو را انتخاب کنید. انتخاب اول گزینه یک، انتخاب دوم گزینه دو، انتخاب سوم گزینه دو (بالاترین شرط را ببندید- دو تا از سه تا را درست بگویید شرط را برده‌اید)

ماموریت Kingmaker

وقتی به محل رسیدید او از اسب پیاده می‌شود. حال باید مزرعه رو به رویتان را از دشمنان پاکسازی کنید. اول دشمنان اطراف مزرعه را یکی یکی به صورت مخفیانه یا هر روشی که بازی شما از پیش رو بردارید و بعد به سمت وسط دهکده جایی که دو مرد جلوی در خانه‌ای هستند بروید و آنها را نیز بکشید. جلوی دری که آنها ایستادند یک صندوق وجود دارد اگر سمت راست خود را ادامه دهید در طویله خوک‌ها با تخریب محلی چوبی کلید را پیدا خواهید کرد در را باز کنید تا به صندوق دسترسی پیدا کنید. حال به پیش Oswald برگردید و با او صحبت کنید. در صحبت‌ها گزینه اول را انتخاب کنید تا با او شام بخورید.

در شب به محل مشخص شده در نقشه بروید تا در ضیافت شام Oswald شرکت کنید. در حین این مهمانی اوضاع بهم می‌ریزد و عده‌ای به Eivor حمله می‌کنند. با Q جلوی ضربات آنها را بگیرید و به موقع ضربه بزنید. همینطور از Alt چپ برای جاخالی به موقع استفاده کنید. بدون فکر حمله نکنید وقتی دشمنان ضربات قرمز می‌زنند فقط جاخالی دهید و ضربات عادی آنها را با Q دفع کنید و با کلیک چپ ضد حمله بزنید. بعد از شکست دادن هر دو نفر دمو شروع می‌شود. بعد از دمو ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است