راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Puppets and Prisoners

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Puppets and Prisoners

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Puppets and Prisoners

بلافاصله بعد از ماموریت The Abbot’s Gambit این مرحله باز می‌شود. به محل مشخص شده بروید و با Cynebert صحبت کنید. (انتخاب‌ها تاثیری ندارد فقط اگر گزینه اول را انتخاب کنید اطلاعات Basim را نیز متوجه می‌شوید) بعد از صحبت‌ها به دنبال Basim بروید. سوار اسب شوید و او را دنبال کنید. (Z را فشار دهید تا پیش رفتن اتوماتیک شود.)

وقتی نزدیک محل بودید، Basim از اسب پیاده شده و محلی در نقشه مشخص می‌شود. از اسب پیاده شوید و به سمت محل بروید، باید به سمت محل فیروزه‌ای که عکسش را در پایین مشاهده می‌کنید بروید. این منطقه محافظت شده است پس با فشار B (اگر کلاه روی سرتان اتوماتیک نبود) خود را مخفی کنید. در اینجا نباید در جلوی دشمنان بایستید در غیر این صورت شناسایی می‌شوید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Puppets and Prisoners

در این محل یک آيتم (Brigandine Gauntlets) وجود دارد که در عکس بالا محلش مشخص شده است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Puppets and Prisoners

این صندوق قفل است و به دو کلید برای باز شدنش نیاز دارد. اولین کلیدش را باید در ساختمانی که در عکس بالا مشخص شده پیدا کنید. از پنجره باز کنار در بسته داخل خانه شوید و از روی میز کلید را بردارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Puppets and Prisoners

دومین کلید را در محلی در عکس بالا پیدا خواهید کرد. در اطراف این محل تعدادی دشمن وجود دارد با روش خود به کلید نزدیک شوید و دشمنان را از پیش ببرید یک دشمن طلایی نیز در این محل وجود دارد که مچ دست و پا نقطه ضعف آن است. بعد از کشتن دشمنان کلید را از روی چوب‌ها بردارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Puppets and Prisoners

بعد از برداشتن هر دو کلید، وارد ساختمانی که آیتم در آن قرار دارد شوید و در این ساختمان از در ورودی که وارد شدید بالای در محلی است که صندوق را در آنجا پیدا خواهید کرد. درون صندوق آیتم Brigandine Gauntlets را بدست خواهید آورد.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Puppets and Prisoners

در همین خانه‌ای که آيتم را برداشتید به سمت محل مشخص شده بروید. ابتدا دشمنان درون خانه را بکشید و بعد اول کمی مرد را مشت مال دهید و بعد Tie up را جلویش بزنید تا دست و پایش را ببندید. حال او را کول کنید و به بیرون محل و بخش مشخص شده ببرید. مراقب باشید در طول مسیر شناسایی نشوید و از علف‌های بلند برای مخفیانه پیش رفتن استفاده کنید. اگر شناسایی شدید دشمنان را بکشید و دوباره مرد را کول کنید و تا محل مشخص شده ببریدش، وقتی به محل رسیدید بازی وارد دمو می‌شود. در حین صحبت کردن در اینجا در آخر دو انتخاب دارید. اولی We will take him with us این گزینه باعث می‌شود که بدون درگیری کمپ (جلوتر) را بگیرید. اما اگر گزینه Do what you want with him را انتخاب کنید باید با سربازان کمپ بجنگید. (گزینه اول منطقی‌تر است اما باز انتخاب با خودتان است.)

بعد از صحبت‌ها به دنبال Shergar بروید تا به کمپ برسید در اینجا می‌توانید سربازان را به خاطر کاری که انجام دادند بکشید(گزینه سوم) یا به صورت صلح آمیز با انتخاب گزینه اول سربازان را از منطقه بیرون کنید. بعد از اینکه سربازان را کشتید یا به صورت صلح آمیز آنها را از کمپ بیرون کردید زن را آزاد کرده و با او صحبت کنید. بعد از صحبت با زن دمویی آغاز می‌شود. ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است