راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Rumours of the Ledecestre

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Rumours of the Ledecestre

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Rumours of the Ledecestre

به محل مشخص شده در نقشه بروید و V را فشار بدهید تا محل Ivarr که در بالای برج است را پیدا کنید. به پیشش بروید و با او صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها (که تاثیری در روند بازی ندارند) باید دو منطقه را برای یافتن Ceolbert جستجو کنید. V را فشار دهید و کمی دو محلی که باید آنها را بررسی کنید را از دور ببینید. در شهر باید مراقب باشید و با B صورتتان را بپوشانید و زیاد نزدیک نگهبانان نشوید چراکه آنها شما را شناسایی می‌کنند.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Rumours of the Ledecestre

ابتدا به سمت حمام بروید و از محل مشخص شده در عکس بالا وارد شوید. در اینجا می‌توانید صندوق‌ها را نیز باز کنید. دشمنان را بکشید و به سمت اتاقی که در طبقه دوم آنطرف ساختمان است بروید و در آنجا نوشته را بخوانید دقیقا سمت دیگر ساختمان نیز اتاق دیگری وجود دارد. اول نگهبانی که علامت کلید رویش است را بکشید و با آن در باز کنید و با مردی که داخل اتاق است صحبت کنید. حال به دنبال او بروید و دشمنانی که در وسط راه به او حمله می‌کنند را شکست دهید. وقتی در میان شهر هستید تعداد زیادی دشمن حمله می‌کنند و یارهای خودی نیز سر می‌رسند. بعد از کشتن تمام دشمنان با Ceolbert صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو مرحله تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است