راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Taken

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Taken

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Taken

به محل مشخص شده در نقشه در وسط بازار بروید و با Rollo صحبت کنید. دو انتخاب برای پیشبرد ابتدای مرحله در اختیار دارید. البته این انتخاب‌ها هیچ تاثیری در داستان نمی‌گذارند اما در پیشبرد ابتدایی مرحله می‌توانند تاثیرگذار باشند. اولی به او بگویید که منتظر سیگنال شما بماند و دومی اینکه از همان ابتدا به شهر و نگهبانان حمله‌ور شوند. در انتخاب اول می‌توانید ابتدا به صورت مخفیانه چند دشمن را بکشید و این تنها تفاوت در انتخاب پیش روست. به هر حال هر کدام را که انتخاب کنید، به سمت محل مشخص شده بروید ابتدا اگر اولی را انتخاب کرده باشید چند نگهبان را مخفیانه بکشید ولی اگر دومی را برگزیدید از همان ابتدا حمله کنید و نگهبانان را بکشید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Taken

نگهبانان عادی حتی در بالاترین درجه سختی مشکلی برایتان بوجود نمی‌آورند اما اگر دشمنان طلایی به سمتتان آمدند به نقاط حساسشان با تیر شلیک کنید. (نقاط قرمز وقتی که به سمتشان نشانه می‌روید) بعد از شلیک به نقاط حساس با یک ضرب کارشان را بسازید. از Q برای دفع ضربات دشمنان استفاده کنید و از Alt برای جاخالی به موقع بهره ببرید. از قدرتی‌های گروهی استفاده کنید تا به صورت دسته جمعی خون دشمان را کم کنید. همینطور دشمنان را بکشید و به سمت محل مشخص شده بروید. وقتی به Estrid رسیدید، در نزدیکیش بروید و Tie Up را بزنید. بعد او را کول کنید و به سمت محل مشخص شده ببریدش. در طول مسیر باز دشمان برایتان مزاحمت ایجاد می‌کنند. در مواقع ضروری او را روی زمین بگذارید و ابتدا دشمنان را بکشید و بعد او را کول کنید و مسیر را ادامه دهید. وقتی از شهر خارج شدید اسبتان را خبر کنید و زن را پشتش بگذارید و به سمت محل مشخص شده در نقشه پیش بروید. وقتی به کمپ رسیدید دمو را ببینید. مرحله تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است