راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Prodigal Prince

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Family Matters و A Seer’s Solace و The Prodigal Prince

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Family Matters

با مرد صحبت کنید تا دمو شروع شود. اسلحه خود را می‌توانید با Ingotهای که بدست می آورید(در قسمت‌های Wealth) ارتقا دهید. اسلحه خود را ارتقا دهید. بعد از پایان صحبتها به محل جدیدی که در نقشه مشخص شده است بروید و با Randvi صحبت کنید. بعد با افراد مختلف کلن که در نقشه مشخص هستند صحبت کنید و کارهای فرعی مختلفی که دوست دارید را انجام دهید. برای انجام ادامه این ماموریت اول ماموریت A Seer’s Solace را انجام دهید.

ماموریت A Seer’s Solace

به محل مشخص شده در نقشه بروید وقتی به محل برسید دمو شروع می‌شود. دیالوگ‌ها تاثیری در داستان بازی ندارند. بعد از دمو بهوش می‌آیید. حال به دنبال مردی که جلویتان مشخص است بروید. مسیر کوهستان را به سمت بالا بروید تا گرگ و مردی را از دور ببینید آنها را دنبال کنید. مرد از آب میگذرد و از پله‌ها بالا می‌رود، شما به دنبالش بروید. گرگ و مرد وارد ساختمانی می‌شوند بعد از ورود به ساختمان دمویی آغاز می‌شود. بعد از دیدن دموها ماموریت تمام می‌شود.

ادامه ماموریت Family Matters

حال به محل مشخص شده برگردید تا این مرحله را ادامه دهیم. با Randvi صحبت کنید و گزینه اول را بزنید با شاه صحبت کنید تا ماموریت تمام شود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Prodigal Prince

ماموریت The Prodigal Prince

بعد از ماموریت Family Matters بلافاصله این ماموریت را باید انجام دهید به محل مشخص شده بروید تا دمو شروع شود. بعد از صحبت‌ها به دنبال Sigurd بروید تا به پیش شاه بروید. بعد از صحبت‌ها با شاه به صحنه بعدی می‌روید به داستان Sigurd گوش کنید. بعد به دنبال او بروید تا  او برای شما هدیه ویژه دارد. در این بین می‌توانید با Basim نیز صحبت کنید. بعد از صحبت با Sigurd و Basim شما Hidden Blade (که مسلما Hidden نیست!) را بدست می‌آورید. بعد از صحبت‌ها به دنبال آنها به بیرون بروید تا کمی کارکرد این تیغه را تمرین کنید.

وقتی به محل تمرین رسیدید، با F از Hidden Blade استفاده کنید. روی مترسک‌ اول امتحان کنید. برخی هدف‌ها با یک ضرب کشته نمی‌شوند این را می‌توانید روی مترسک دوم تست کنید. بعد Basim از شما میخواهد که مترسک روی لبه را بزنید. از دیوار بالا بروید و روی لبه دیوار آویزان شوید و بعد F را فشار دهید. حال به بالای محل مشخص شده بروید و از بالا روی سر مترسک زیرتان با F بپرید. در آخر نیز وارد کاه‌ها شده و مترسک روبه‌ رویش را با F بزنید. می‌توانید تمرینات اضافه را نیز انجام دهید بعد با Sigurd صحبت کنید و به دنبالش بروید و کنار ساحل با او صحبت کنید. بعد از صحبتها و دمو ماموریت تمام می‌شود.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است