راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Saga Stone

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Saga Stone

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت The Saga Stone

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Saga Stone

به پیش Geadric و نبرد نهایی را آغاز کنید. (گزینه سوم) اول کاری که در شروع نبرد باید بکنید طبقه عکس بالا به قرقره‌های دروازه شلیک کنید تا پایین بیفتد و نیروی خودی بتوانند وارد قلعه شوند.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Saga Stone

بعد شروع به کشتن دشمنان کنید و به سمت قلعه بعدی بروید. از دروازه بالا بروید و دشمنان بالای دروازه را بکشید و بعد به سمت علامت مشخص شده در نقشه پیش بروید باید دروازه دوم را نیز باز کنید برای اینکه باید وارد اتاق اهرم دروازه شوید نگهبانان را بکشید و اهرم را بچرخانید تا دروازه باز شود. حال وارد حیاط اصلی شوید و با Eadwyn بجنگید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Saga Stone

مبارزه با Eadwyn : نقطه ضعف او زانو پا و زانوی دست اوست. اول سعی کنید کمی با او مبارزه کنید و خونش را کم کنید بعد از او دور شوید و به نقاط ضعف او شلیک کنید. مراقب نیزه‌هایی که Standard Bearerهایی که همراه او باشید و به موقع جاخالی دهید. باید به موقع جاخالی دهید و ضرباتی که قرمز رنگ نیست را با Q دفع کنید تا انرژی او سریع تمام شود. مراقب بمب‌های آتشزایی که پرت می‌کند باشید و به موقع جاخالی دهید و از این بمب‌ها فرار کنید. زیاد از او فاصله نگیرید چراکه او خونش را با خوردن معجون پر می‌کند در این حالت به او حمله کنید تا اینکار را متوقف کند. بهترین محل برای مبارزه با او نه حیاط بزرگ که افراد زیادی آن را شلوغ کردند بلکه برج سمت راست قلعه است که فقط با او مبارزه کنید. احتیاج به مبارزه با افراد دیگر نیست فقط او را شکست دهید تا پیروز شوید. او بسیار سریع است پس از تمام قدرتی‌های خود استفاده کنید تا بتوانید او را از پیش رو بردارید. بعد از شکست دادن او می‌توانید برای سرنوشت Eadwyn تصمیم بگیرید. می‌توانید خودتان منصب او را عزل کنید و او را از انگلستان اخراج کنید. (گزینه اول) یا عاقبت او را به Geadric بسپارید. (در کل در آینده بازی تاثیری ندارد.)

بعد از صحبت‌ها کمی جلوتر از صندوق آیتم Shishi Guard را بدست می‌آورید. بعد به طبقه بالا به پیش Sigurd بروید تا دمو شروع شود.

ماموریت Reporting on Oxenefordscire

بعد از انجام تمام ماموریت‌های منطقه Oxenefordscire به محل مشخص شده بروید و به پیش Randvi در نزدیک the Alliance Map بروید، بعد از صحبت‌ها این ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است