راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Swan-Road Home

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Swan-Road Home

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت The Swan-Road Home

بلافاصله بعد از ماموریت The Seas of Fate این ماموریت آغاز می‌شود. صبر کنید تا کشتی به ساحل برسد. پیاده شوید و به سمت محل مشخص شده که کمپ دشمن است بروید.  از کنار سمت چپ یک بریدگی وجود دارد راحت وارد شوید و دشمنان را یکی یکی به شکل مخفیانه و یا سبک بازی خودتان از پا دربیاورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Swan-Road Home

در عکس بالا محل انجام ماموریت جایی که باید به زنجیرها با تیر ضربه بزنید مشخص است. در محل دایره طلایی داخل خانه یک صندوق وجود دارد. بعد از شلیک به زنجیرها به قایق برگردید تا مسیر ادامه پیدا کند.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Swan-Road Home

ماموریت Unwelcome

مسیر را ادامه می‌دهید تا به ساحلی می‌رسید و دمویی شروع می‌شود. بعد از دمو نبرد شروع می‌شود اول به سراغ دشمنانی که از دور سنگ پرتاب میکنند بروید و بعد حساب شمشیرزن ها را برسید مراقب نیزه دارها باشید تا از پشت غافلگیرتان نکنند. به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید از شیلدتان با استفاده از Q استفاده کنید. برخی دشمنان با استفاده از خاک جلوی دیدتان را می‌گیرند در این موقعیت یکجا نایستید و حرکت کنید. بعد از کشتن دشمنان لوتشان را بردارید حال مسیر را به سمت جلو و ساختمان بزرگ ادامه دهید. در اینجا دونفر حضور دارند به سمت آنها بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو این ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است