راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Twists and Turns

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Twists and Turns

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Twists and Turns

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Birstan صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها به دنبال او بروید، وقتی به محل رسیدید باید تعدادی گراز شکار کنید. با تیرکمان به آنها شلیک کنید تا کشته شوند. حتما لوتشان را نیز بردارید. با کشتن پنج گراز تولبار پر می‌شود. بعد از کشتن گرازها با Birstan صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها محل دیگری در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید. (در نزدیک آنجا تلپورت کنید.) وارد عمارت شده و به طبقه دوم بروید و وارد اتاق شوید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Twists and Turns

بعد از دمو به سمت محل دیگری که در نقشه مشخص شده است بروید. وقتی صحبت‌ها تمام شد ساکسون‌ها به کمپ حمله می‌کنند. اگر در مرحله Old Wounds خیانت‌کار را اشتباه انتخاب کرده باشید Estrid تیر می‌خورد در غیر این صورت Lork جلوی تیرها را می‌گیرد. بعد از دمو باید دشمنان را شکست دهید. از قدرتی‌های گروهی بر علیه دشمنان استفاده کنید تا بتوانید به همه همزمان آسیب وارد کنید. به نقاط ضعف دشمنان طلایی شلیک کنید تا انرژیشان تمام شود تا بتوانید ضربات نهایی به آنها وارد کنید. از همه سمت دشمنان حمله می‌کنند با هربار کشتن گروهی از دشمنان تولبار سمت چپ کمی پر می‌شود. وقتی خونتان کم بود از گیاهان درون و اطراف کمپ برای پر کردن خونتان استفاده کنید. با Q ضربات دشمنان را دفع کنید و از Alt برای جاخالی دادن ضربات دشمنان استفاده کنید. بعد از کشتن تمام دشمنان تولبار پر می‌شود و دمو آغاز خواهد شد. بعد از کشتن تمام دشمنان با Estrid صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است