راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Where the Stone Falls

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Where the Stone Falls

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت اصلی Where the Stone Falls

ماموریت اصلی Where the Stone Falls

به محل مشخص شده در نقشه در شهر Lincoln بروید و با Acha صحبت کنید و گزینه اول را انتخاب کنید تا ماموریت را ادامه دهید. دیالوگ‌های این بخش اهمیتی ندارند بعد از صحبت با Acha باید با مردم حاضر در تالار صحبت کنید تا اطلاعات بیشتری از کاندیدا بدست بیاورید. بعد از صحبت یا صحبت نکردن با مردم به سمت تابلوی انتهای اتاق بروید و روی آن Interact را بزنید. در اینجا می‌توانید Ealdorman آینده Lincolnscire را انتخاب کنید. در اینجا سه انتخاب دارید که هرکدام عواقب خاص خودشان را دارند.

ماموریت اصلی Where the Stone Falls

انتخاب Hunwald : انتخاب Hunwald جوان باعث می‌شود Herefrith عصبانی شده و به همراه لشکرش به شما حمله کند و مشخص می‌شود او یکی از اعضای اصلی گروه Order است. بعد از شکست Herefrith اتحاد با منطقه Lincolnshire به انجام می‌شود. همچنین Hunwald از شما درخواست می‌کند که نامزدش در Raven Harbour اقامت کند.

انتخاب Aelfgar: انتخاب Aelfgar باعث می‌شود Herefrith عصبانی شده و به همراه لشکرش به شما حمله کند و مشخص می‌شود او یکی از اعضای اصلی گروه Order است. Hunwald با وجود عصبانیتش به شما برای شکست Herefrith کمک می‌کند بعد از این با منطقه Lincolnshire متحد می‌شوید. همچنین Hunwald از شما درخواست می‌کند که به همراه نامزدش در Raven Harbour اقامت کند.

انتخاب Herefrith: انتخاب Herefrith باعث می‌شود که مراحل Lincolnshire در همین جا به پایان برسد و شما مرحله پایانی را تجربه نکنید. (مرحله A Sword-Shower in Anecastre را از دست می‌دهید.) Herefrith به شما اتحاد پیشنهاد می‌کند و هویت واقعی او بعدا مشخص می‌شود. همچنین Hunwald با نامزدش در Norman settlement of Brimsgy اقامت می‌کند.

طبق توضیحات انتخاب گزینه اول و دوم بهترین است و انتخاب گزینه سوم پیشنهاد نمی‌شود. با این حال کاملا به خودتان بستگی دارد.

ماموریت اصلی Where the Stone Falls

خوب انتخاب ما برای راهنمایی Hunwald بود هرچند Aelfgar انتخاب عاقلانه‌تری به نظر می‌رسد ولی تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. بعد از این انتخاب سربازان Herefrith برای قتل‌ عام اشراف Lincolnshire به درون تالار هجوم می‌آورند. از قدرتی‌های گروهی خود استفاده کنید و به سرعت همه آنها را بکشید از Alt برای جاخالی و از Q برای دفع ضربات استفاده کنید. بعد از کشتن تمام دشمنان وارد دمو می‌شوید. بعد از دمو ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است