راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

Flyting منطقه Cent در شهر Canterbury

Flyting منطقه Cent در شهر Canterbury

به منطقه مشخص شده در عکس بالا بروید و با پدر روحانی صحبت کنید. بالاترین شرط را انتخاب کنید. برای پیروزی فقط گزینه‌های دوم را انتخاب کنید (هر سه مورد یا حداقل دو مورد آخر!) هم پول خوبی بدست می‌آورید و هم Charisma شما افزایش پیدا می‌کند. (برای دسترسی به برخی دیالوگ‌ها کاملا ضروری است)

آیتم Raw Materials

در منطقه Cent دو بخش برای Raid کردن و بدست آوردن آیتم Raw Materials وجود دارد.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در منطقه‌ای در عکس بالا علاوه بر یک سری صندوق معمولی که با فشار V مشخص می‌شود چهار صندوق حاوی Raw Materials وجود دارد. سوار کشتی شوید و به سمت منطقه بیایید و با فشار E رید را شروع کنید و یا G را در نزدیک محل فشار دهید و Start Raid را بزنید. دشمنان را بکشید جلوی درهایی که صندوق درونشان است بروید و با فشار E به صورت Force Open درها را باز کنید و از صندوق‌ها آیتم‌ها را بردارید. دشمنان را بکشید (دشمنان طلایی به نقاط قرمزشان شلیک کنید و ضربه نهایی را وارد کنید و دشمنان عادی به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید)، محل صندوق‌‌های معمولی را با فشار V پیدا کنید و آیتم‌ها را بردارید و صندوق‌های اصلی حاووی Raw Materials (چهار صندوق) را خالی کنید تا این بخش تمام شود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در منطقه بالا نیز می‌توانید Raid انجام دهید. سوار کشتی شوید و به سمت منطقه بیایید و با فشار E رید را شروع کنید و یا G را در نزدیک محل فشار دهید و Start Raid را بزنید. دشمنان را بکشید (دشمنان طلایی به نقاط قرمزشان شلیک کنید و ضربه نهایی را وارد کنید و دشمنان عادی به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید)، محل صندوق‌‌های معمولی را با فشار V پیدا کنید و آیتم‌ها را بردارید و صندوق‌های اصلی حاووی Raw Materials (چهار صندوق) را خالی کنید تا این بخش تمام شود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

فقط نکته اینجاست که یکی از صندوق‌ها درون زیر زمین قرار دارد. در ساختمان اصلی که دشمن طلایی نیز وجود دارد در انتهای ساختمان باید برای بدست آوردن یکی از صندوق‌ها به زیرزمین بروید. (عکس بالا)

آیتم1-2: (Book of Knowledge) (Nickel Ingot) 

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص است می‌توانید یک Book of Knowledge و Nickel Ingot پیدا کنید. ابتدا با قایق به این منطقه نزدیک شوید و نزدیک محل E را بزنید تا به اینجا Raid کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در ساختمان بزرگی که در عکس بالا مشخص شده است باید نفوذ کنید. از سمت چپ ساختمان می‌توانید به وسیله درِ باز وارد شوید یا از سمت راست و ساختمان دیگر به این ساختمان نفوذ کنید. علاوه بر تعدادی دشمن عادی و چندین گراز در این ساختمان باید مراقب دشمنان طلایی به نام Madman باشید که آتش به سمتتان می‌فرستند. کشتن یکی از این دشمنان طلایی به شما Nickel Ingot می‌دهد. وقتی که آتش به سمتتان فرستادند به سمت دیگر جاخالی دهید. به سمتشان بروید و به آنها ضربه بزنید. اصلا از آنها فاصله نگیرید و به سرعت و از نزدیک کارشان را بسازید. اگر آتش گرفتید روی زمین غلت بزنید تا آتش اثر کمتری رویتان بگذارد و سریع خاموش شود. بعد از کشتن هر دو Madman و تمام دشمنان دیگر حال باید Book of Knowledge را در این ساختمان پیدا کنیم.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

به محلی که در عکس بالا مشخص شده بروید و به بلندی آنجا خود را برسانید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

حال خود را از آنجا از طریق تخته‌های معلق در هوا به محلی که در عکس بالا مشخص شده برسانید تا Book of Knowledge را بدست بیاورید. با اینکار توانایی Dive Of the Valkyries که یکی از بهترین توانایی‌های بازی است ارتقا پیدا می‌کند.

آیتم3-6: (Book of Knowledge) (Nickel Ingot) (آیتم Brigandine Trousers)

برای اطلاعات بیشتر به ماموریت The Abbot’s Gambit مراجعه کنید.

آیتم7: (آیتم Brigandine Gauntlets)

برای اطلاعات بیشتر به ماموریت Puppets and Prisoners مراجعه کنید.

آیتم8: (Nickel Ingot)

برای اطلاعات بیشتر به ماموریت The Man Behind the Man مراجعه کنید.

آیتم9: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

به منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص شده است بروید. یک کلیساست که سقف آن تخریب شده است. از طریق سقف تخریب شده وارد شوید. قبل از ورود می‌توانید با شلیک به محل قرمز، آویز را روی سر دشمنان پایین بیندازید تا بدون درگیری به آيتم برسید. حال پایین بروید و از درون صندوق Nickel Ingot را بردارید.

آیتم10: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در این محل صندوق در محلی در زیرزمین قرار دارد و روی آن با سنگ پوشیده شده است. باید سنگ‌ها را با کمک کوزه آتش زا تخریب کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

اگر مسیر را به سمت بازار ادامه دهید در همان جا یک سری کوزه خواهید دید. (عکس بالا) یکی از کوزه‌های آتش زا را روی در سنگی بیندازید تا تخریب شود. وارد محیط زیر شوید در اینجا از در سمت راست وارد شوید. کوزه انتهای اتاق را تخریب کنید و از سوراخ زیر وارد اتاق بعدی شوید.  در اتاق بعدی روی قبر می‌توانید یک Roman Artifact که یک نقاب است را پیدا کنید این یکی از Artifactهای این منطقه است. یک صندوق معمولی نیز پشت کمد قابل جابه‌جایی این اتاق وجود دارد بعد از جابه‌جا کردن آن می‌توانید از پشتش به صندوق دسترسی پیدا کنید. حال وارد اتاق سمت چپ شوید و کمد را به کنار بزنید و از سوراخ وارد اتاق بعدی شوید. در انتهای اتاق از صندوق Nickel Ingot را بردارید. کلید را نیز بردارید تا بتوانید در قفل را باز کنید و از اینجا خارج شوید.

آیتم11: (آیتم Brigandine Armor)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

 در محلی که در نقشه بالا مشخص شده است می‌توانید یک زره (Brigandine Armor) پیدا کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

اینجا یک صومعه است و می‌توانید آزادانه در آن قدم بزنید. مشکل اینجاست که هیچ راهی برای رسیدن به آیتم وجود ندارد! اما راه رسیدن به آن را برایتان یافتیم! در داخل صومعه ابتدا از این بخش بالا بروید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در بالای این قسمت به سمت قفل پشت دری که در عکس بالا مشخص شده است شلیک کنید. حال به راهروی بالا بروید و مسیر را به سمت دری که در عکس بالا به پشتش شلیک کردید ادامه دهید تا به در برسید. وارد در شوید کمی جلوتر از پله‌ها پایین بروید تا درون چاله اتاق به صندوق برسید. از درون صندوق Brigandine Armor را بدست می‌آورید.

آیتم12: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در محلی در نقشه بالا یک Nickel Ingot پیدا خواهید کرد. این منطقه یک قلعه محافظت شده است. با روش خودتان دشمنان اطراف ساختمانی که درونش آیتم است را پاکسازی کنید. بعد از کشتن دشمنان ابتدا از پشت پنجره داخل اتاقی که صندوق درونش است را نگاه کنید و دشمن طلایی درون اتاق را با شلیک چند تیر به سرش به هلاکت برسانید!

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در ورودی رسیدن به صندوق قفل است اما یک در سنگی قابل تخریب وجود دارد. ابتدا به محلی که در عکس بالا مشخص شده بروید و یک کوزه آتش‌زا بردارید. (رو به روی در سنگی، آن طرف)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در سنگی را تخریب کنید و وارد شوید. از درون صندوق Nickel Ingot را بدست می‌آورید. از جنازه مردی که از پشت دیوار کشتید کلید را بردارید با کلید در قفل را باز کنید تا به یک صندوق معمولی نیز برسید. مسیر را ادامه دهید در قفل بعدی را نیز باز کنید و در قفل سمت چپ را نیز باز کنید تا به یک صندوق معمولی دیگر برسید. آیتم‌های این بخش تمام شده است.

آیتم13: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در محلی در نقشه بالا می‌توانید یک Nickel Ingot پیدا کنید. این صندوق به دو کلید احتیاج دارد.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

ابتدا باید کلیدهای صندوق را پیدا کنید. کلید اول صندوق درون این چاه قرار دارد ابتدا در چوبی چاه را تخریب کنید و وارد شوید و کلید را بردارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

کلید دوم را درون کلیسایی که در عکس بالا مشخص است پیدا خواهید کرد. در پشت کلیسا از نبردبان بالا بروید. سنگ جلوی در را جابه جا کنید و در پایین روی میز کنار جام کلید دوم را پیدا خواهید کرد.

حال به سمت محل Nickel Ingot بروید و وارد ساختمان شوید V را فشار دهید تا محل دقیق صندوق مشخص شود. با شلیک به محل قرمز نبردبان آن را پایین بیاورید در بالای نبردبان با کمک دو کلید صندوق را باز کنید و از صندوق Nickel Ingot را بردارید.

آیتم14: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در نقشه بالا می‌توانید یک Nickel Ingot پیدا کنید. صندوق کاملا مشخص است و در گاری قرار دارد اما صندوق قفل است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

کلید صندوق در دست یکی از دشمنان است که در عکس بالا مشخص شده است. این دشمن طلایی تیرانداز است. باید با استفاده از تناب‌هایی که در محیط وجود دارد خودتان را به بالا برسانید. بهتر است با تیر او را بکشید و بعد خود را به بالا برسانید و کلید را بردارید و از صندوق Nickel Ingot را بدست بیاورید.

آیتم15: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در منطقه‌ای که در نقشه بالا مشخص شده است آیتم Nickel Ingot را بدست می‌آورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

این صندوق در زیرآب قرار دارد اما ابتدا باید کلید آن را پیدا کنید. کلید آن در همان نزدیکی زیرآب قرار دارد. عکس بالا آن محل مشخص شده است. دقیقا در جزیره کوچکی که در آن نزدیکی است بروید در آنجا در زیر آب کلید مشخص است. به زیرآب شیرجه بزنید و درون کشتی متلاشی شده کلید را پیدا خواهید کرد.

حال به سراغ صندوق بروید در زیر آب به سمت کشتی به گل نشسته بروید، چوب‌های اطراف آن را تخریب کنید و تا از درون صندوق آیتم Nickel Ingot را پیدا کنید.

آیتم16: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در منطقه‌ای که در نقشه بالا مشخص شده است آیتم Nickel Ingot را بدست می‌آورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

ابتدا باید کلید صندوق را پیدا کنید. در نزدیکی این ساختمان یک منطقه جنگی وجود دارد که زمین سیاهی دارد در آنجا در بین جناز‌ه‌هایی که در عکس بالا مشخص شده است می‌توانید کلید را پیدا کنید. حال به محل صندوق برگردید. در ورودی قفل است در چوبی پشت را بشکنید و از شکاف وارد شوید و از صندوق Nickel Ingot را بردارید.

آیتم17: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در منطقه‌ای که در نقشه بالا مشخص شده است آیتم Nickel Ingot را بدست می‌آورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در نزدیکی این محل یک پله مشخص است به آن سمت بروید و از آن داخل شوید. غاری در آنجاست وارد غار شوید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. جلوتر از آب بگذرید و به سمت دیگر بروید. کمی جلوتر می‌توانید از غار خارج شوید و دشمنانی در آن منطقه وجود دارند. اما دوباره به درون غار بازگردید به دو راهی می‌رسید(از آن سمت این مسیر مشخص نیست)، به سمت راهی که در عکس بالا مشخص شده بروید. (سمت چپ) این منطقه بسیار تاریک است با فشار T مشعل را روشن کنید.

در پایین یک ماده سبز در هوا وجود دارد، اگر با مشعل به آن نزدیک شوید منفجر می‌شود. ابتدا سنگ جلوی محل را کنار بزنید تا درِ سنگی مشخص شود حال به بالا برگردید و کوزه منفجره را بردارید و به پایین بازگردید و با استفاده از کوزه در سنگی را تخریب کنید. (فقط مراقب ماده سبز باشید.) جلوتر از شکاف داخل شوید و از درون صندوق Nickel Ingot را بردارید.

آیتم18: (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Cent

در منطقه‌ای که در نقشه بالا مشخص شده است آیتم Nickel Ingot را بدست می‌آورید. به زیر پل بروید وارد تونل شوید و از شکاف داخل شوید. کمد را جا به جا کنید و از در پشتش وارد شوید در چوبی سمت راست را تخریب کنید تا به صندوق دسترسی پیدا کنید.

حل بخش Cavern of Trials (و یک Nickel Ingot دیگر)

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است