راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی Sinnerman

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی Sinnerman

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

ماموریت اصلی “Life During Wartime” را انجام دهید تا این مرحله باز شود.

این ماموریت بخشی از ماموریت‌های بعدی است در صورتی که این ماموریت را Fail شوید ماموریت‌های بعدی را نیز از دست ‌خواهید داد.

ماموریت فرعی Sinnerman

ماموریت فرعی Sinnerman

Wakako با شما تماس میگیرد و به شما ماموریتی می‌دهد آن را بپذیرید تا این ماموریت را بدست بیاورید. به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و روی نیمکت بنشینید و منتظر Bill بمانید. بعد از مدتی بلند شوید و با Bill صحبت کنید.  بعد از صحبت‌ها سوار ماشین شوید و منتظر بمانید (دیالوگ‌ها تاثیری ندارند) در حین صحبت‌ها به دنبال ماشینی که در حال فرار است بروید. مهم نیست که حتما ماشین را متوقف کنید فقط تعقیبش کنید تا جایی که در زیر تونلی ماشین تصادف می‌کند.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی Sinnerman

دقت کنید در اینجا به دنبال Bill بروید و به هیچ عنوان به پلیس و یا JOSHUA شلیک نکنید چراکه ماموریت Fail می‌شود و ماموریت‌های بعدی را نیز از دست خواهید داد. وقتی که bill کشته شد جلو بروید و با JOSHUA صحبت کنید. همیشه در طول صحبت‌ها گزینه‌های اول انتخاب کنید. بعد از صحبت‌ها سوار ماشین شوید تا ماموریت There is a Light That Never Goes Out آغاز می‌شود. (اگر JOSHUA را بکشید این ماموریت کامل می‌شود اما ماموریت‌های بعدی که بسیار زیبا هستند را از دست خواهید داد.)

ماموریت There is a Light That Never Goes Out

ماموریت There is a Light That Never Goes Out

وقتی سوار ماشین شوید به طور اتوماتیک این ماموریت آغاز می‌شود. در حین صحبت‌هایی که در ماشین دارید دیالوگ‌ها تاثیری ندارند فقط دیالوگ “Drop me off at the next corner“ را انتخاب نکنید. بعد از صحبت‌ها F را فشار دهید تا بخش رانندگی را رد کنید. بعد از توقف ماشین از ماشین خارج شده و به دنبال Joshua بروید. در دم در صبر کنید تا صحبت‌های Joshua تمام شود و بعد داخل شوید و پیش او و زلیخا بنشینید. (در این مرحله و مرحله بعدی دو سری دیالوگ وجود دارد که نباید چهار نوع از آنها را انتخاب کنید. یا دیالوگهای بد یا خوب فرقی نمیکند باید نباید هیچ کدام را چهار بار انتخاب کنید)(دیالوگهای بد قرمز و دیالوگهای خوب سبز است) ( منظور این است که اگر می‌خواهید Joshua در آخر خودش را به صلیب بکشد باید متعادل رفتار کنید و یکجانبه بد یا خوب با او رفتار نکنید!)

ماموریت There is a Light That Never Goes Out

دیالوگ‌ها در این بخش تاثیرگذار هستند برخی دیالوگ‌ها را نباید انتخاب کنید و برخی را باید انتخاب کنید. در حین صحبت‌ها دیالوگ Yeeeep, still not buyin’ it انتخاب بد است! در دیالوگ‌های جلوتر Whoa. Insane, that’s what this is انتخاب بد است! دیالوگ Why the braindance? What do you hope to achieve? یا Law’s got nothing to say about this? انتخاب خوب کنید. (وقتی مادر زلیخا می‌آید گزینه دوم را انتخاب نکنید ماموریت Fail می‌شود.) بعد از صحبت‌ها سوار ماشین شوید. دیالوگ‌های داخل ماشین Who can blame her? و Gloria should have forgiven you. انتخاب خوب است اما Where we gonna eat? انتخاب بد است. بعد از صحبت‌ها F را بزنید تا ماشین سواری را رد کنید. در آخر Rachel با شما صحبت می‌کند و به شما پیشنهاد پول می‌دهد اگر پول را بپذیرید ماموریت Fail می‌شود و ماموریت بعدی را نیز از دست خواهید داد. (No Way را انتخاب کنید.)

بعد از صحبت‌ها به داخل رستوران بروید و سر میز بنشینید. سر میز دیالوگ Can we please stop talking about faith? انتخاب بد است و What’s your part in all this? انتخاب خوب است. بقیه دیالوگ‌ها تاثیری ندارند. بعد از صحبت‌ها ماموریت تمام می‌شود. (در آخر با جانی دیالوگ‌های اضافی خواهید داشت)

ماموریت They Won’t Go When I Go

12 ساعت (زمان بازی) بعد از ماموریت قبلی، Rachel با شما تماس میگیرد ملاقات را قبول کنید(Of Course) تا ماموریت ادامه پیدا کند و این ماموریت را بدست می‌آورید. به محل مشخص شده در نقشه بروید. با Vasquez صحبت کنید و بعد با زن جلوی در و بعد به پیش Rachel بروید.

بعد از صحبت کوتاهی با Rachel به پیش Joshua بروید و با او صحبت کنید. دیالوگ This is crazy, don’t do it دیالوگ بد است. Stay strong, you can do it دیالوگ خوب است. Got pure intentions, but this isn’t the way to act on them دیالوگ بد است و You’re a true rebel, a true revolutionary دیالوگ خوب است.

ماموریت They Won’t Go When I Go

بعد از انتخاب دیالوگ‌ها بسته به شرایطی که در بالا ذکر شده است. دیالوگ‌های بعدی تاثیری در داستان ندارند می‌توانید با او دعا کنید یا نکنید. در دیالوگ‌ بعدی می‌توانید به او کمک کنید تا به صلیب کشیده بشود یا خیر (یا فقط تماشا کنید یا کلا مکان را ترک کنید) این کاملا دست شماست ولی بهتر است ماموریت را ادامه دهید پس قبول کنید و به دنبال Joshua بروید. در آن مکان میخ و چکش را بردارید و او را به صلیب میخ ‌کنید! بعد از میخ کردن کامل او دکمه را بزنید تا صلیب بلند شود. چند لحظه‌ای پیش او بمانید تا او کشته شود. بعد از چند ثانیه او طلب عفو می‌کند و کشته می‌شود. در آخر با Rachel صحبت کنید و جایزه خود را دریافت کنید.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل فرعی…

دیدگاه ها بسته شده است