راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی شخصیت Judy

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی شخصیت Judy

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

اگر شخصیت شما زن است و صدای زنانه برای او انتخاب کرده‌اید می‌توانید طبق راهنمایی دیالوگ‌ انتخاب کنید تا با Judy رابطه عاشقانه برقرار کنید. (اگر شخصیت شما مرد است نمی‌توانید با او ارتباط برقرار کنید.)

ماموریت فرعی Both Sides, Now

این ماموریت بعد از به پایان رساندن ماموریت اصلی Double Life به شما داده می‌شود. بعد از 24 ساعت که از زمان ماموریت گذشت Judy با شما تماس می‌‌گیرد. به محل مشخص شده در نقشه بروید و وارد ساختمان شده و بعد زنگ در آپارتمان را بزنید و وقتی در باز شد وارد شوید. با ورود به آپارتمان Judy شما را صدا می‌کند که وارد حمام شوید. در حمام را باز کنید. Judy را کنار جسد Evelyn در حمام خواهید یافت. انتخاب‌های آبی دیالوگ‌های اضافه و زرد رنگ دیالوگ‌های اصلی محسوب می‌شود. بعد از صحبت‌ها جسد را با “[Lift]” بغل کنید و به سمت اتاف خواب ببرید و روی تخت بگذارید. بعد از اینکه او را روی تخت گذاشتید صبر کنید تا صحبت‌های او با تلفن تمام شود. بعد از صحبت‌ها Judy وارد اتاق خواب می‌شود. دیالوگ‌ها این بخش تاثیری در بازی ندارند و فقط دیالوگ بعدیشان را تغییر می‌دهند. بعد از صحبت‌ها از در خارج شوید و در را ببندید. بازی به چند دقیقه بعد و روی پشت بام می‌رود. در اینجا دیالوگ‌ها تاثیری در بازی ندارند. بعد از صحبت با Judy از ساختمان خارج شوید تا این مرحله به اتمام برسد.

ماموریت فرعی Ex-Factor

چند روز بعد از ماموریت قبلی Judy به شما پیام می‌دهد. جواب پیامش را بدهید و چند ساعت صبر کنید تا به شما زنگ بزند. گزینه Yeah, I’ll help را انتخاب کنید تا ماموریت را بدست بیاورید. (در غیر این صورت بعدا می‌توانید برای ادامه ماموریت به او زنگ بزنید. هرچند بهتر است همان لحظه قبول کنید.)

محل جدیدی در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و سوار آسانسور شوید و طبقه 12 را انتخاب کنید. بعد مسیر را به پیش ببرید تا به مقصد برسید. از نبردبان بالا بروید و از موانع عبور کنید. باید صبح زود آنجا باشید اگر در زمانی غیر از آن در مکان حاضر شدید روی صندلی که آنجاست Wait را بزنید تا منتظر Judy بمانید تا سر برسد. انتخاب‌های آبی دیالوگ‌های اضافه و زرد رنگ دیالوگ‌های اصلی محسوب می‌شود. بعد از صحبت‌ها به دنبال Judy حرکت کنید. دیالوگ‌های بعدی تاثیری ندارند و به یک مسیر ختم می‌شوند. در داخل خانه روی صندلی حتما اسلحه طلایی را بردارید. به سمت راست بروید تا صحبت‌ها آغاز شود. اگر در مرحله Automatic Love شخصیت Woodman را نکشته باشید، کشتن او را به عنوان یک بخش optional بدست می‌آورید. در غیر این صورت فقط صحبت‌ها را ادامه دهید و آنها هیچ تاثیری در روند مرحله و بازی ندارند. بعد از صحبت‌ها به دنبال Judy بروید و در بیرون در با او صحبت کنید. بعد او را دنبال کنید تا به آسانسور برسید. به طبقه پایین بروید و بعد از ساختمان خارج شوید. بعد از خروج از ساختمان با Judy صحبت کنید تا ماموریت تمام شود.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی شخصیت Judy

ماموریت فرعی Talkin’ ‘Bout A Revolution

چند روز بعد از ماموریت قبلی Judy به شما پیام می‌دهد و این ماموریت را بدست می‌آورید. چند روز صبر کنید تا Judy با شما تماس بگیرد. با او صحبت کنید. وقتی در مورد اینکه به پیتزا علاقه دارید از شما سوال کرد هر کدام را دوست داشتید انتخاب کنید (اگر بگویید علاقه دارید صبحانه به شما پیتزا می‌رسد!) و در آخر گزینه اول را انتخاب کنید. بعد از صحبت با او به سمت محل مشخص شده و آپارتمان او بروید. وارد ساختمان شوید و به طبقه دوم خود را برسانید. اگر زودتر آمده باشید روی لبه کنار آپارتمان Wait را بزنید و تا عصر صبر کنید. حال روی intercom جلوی در call را بزنید تا در برایتان باز شود. بعد از ورود روی صندلی بنشینید تا در مورد نقشه ماموریت پیش رو بحث کنید. فرقی ندارد چه انتخابی در اینجا داشته باشید. هر کدام را دوست داشتید انتخاب کنید تا به دیالوگ Need to see it to believe it برسید و آن را برگزینید. (دیالوگ‌های آبی را نیز برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید انتخاب کنید.)

بعد از صحبت‌ها باید با تامی مشت زنی کنید تا قدرت‌های او را تست کنید. یک مشت که به او بزنید او شما را نقش بر زمین می‌کند. حال دیالوگ‌های زرد را با Judy ادامه دهید.  اما اگر می‌خواهید با او ارتباط عاشقانه برقرار کنید. دیالوگ‌ها را ادامه دهید، زردها برای ادامه دادن صحبت‌ها و آبی‌ها برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر. جلوتر در صحبت‌ها وقتی به دیالوگ You can count on me رسیدید حتما آن را انتخاب کنید چراکه تاثیر مثبتی روی رابطه شما می‌گذارد. بعد از این صحبت‌ها دیگران می‌روند و با Judy تنها می‌شوید. در دیالوگ‌ بعدی Out of questions را انتخاب کنید. دیالوگ‌های بعدی تاثیری ندارند به جز دیالوگ آخری یعنی Sure, thanks که هم باعث می‌شود شب را روی کاناپه در خانه Judy بمانید و هم روی رابطه شما با او تاثیر مثبت می‌گذارد.

اگر شب را روی کاناپه گذراندید صبح می‌توانید از روی میز پیتزا و دیگر غذاها را بردارید و بعد از ساختمان خارج شوید تا ماموریت تمام شود.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی شخصیت Judy

ماموریت فرعی Pisces

در ماموریت قبلی با انتخاب You can count on me به Judy می‌گویید که ماموریت را پذیرفته‌اید. بعد از اتمام مرحله قبل، چند روز بعد پیامی از طرف Judy دریافت می‌کنید و این ماموریت را بدست می‌آورید. بعد از بدست آوردن ماموریت باز باید صبر کنید تا Judy با شما تماس بگیرد. بعد از اینکه او با شما تماس گرفت جوابش را بدهید. بعد از صحبت‌ها محلی در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید. وقتی به محل رسیدید روی لبه مشخص شده تا بعد از ظهر صبر کنید. حال به محل مشخص شده بروید و به گروه ملحق شوید. بعد از صحبت‌ها به دنبال Judy بروید. سوار آسانسور شوید و طبقه سوم را انتخاب کنید.

در طبقه سوم باید چند نفر از دشمنان Tyger Claws که در این طبقه هستند را نابود کنید. با روش خودتان اینکار را انجام دهید. هر سه را بکشید (یا مخفیانه بیهوش کنید) بعد با Judy صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها به سمت آسانسور بروید و طبقه 55 (سقف) را انتخاب کنید. بعد به سمت محل مشخص شده بروید. در آنجا شیشه را بشکنید و به پایین بپرید و دشمنان را از بین ببرید. بعد از کشتن همه دشمنان از پله‌ها به طبقه بالا بروید و در آنجا به پیش Maiko بروید و با او صحبت کنید. دیالوگ‌ اولیه تفاوتی ندارد ولی بعد از دیالوگ اولیه باید دقت کنید و طبق راهنمایی مسیر را انتخاب کنید. البته اگر می‌خواهید ماموریت نهایی با Judy را بدست بیاورید و رابطه عاشقانه با او داشته باشید. (فقط شخصیت زن می‌تواند با او رابطه عاشقانه برقرار کند.) خوب دیالوگ‌های اول و دوم را زردها را انتخاب کنید. بعد حتما Do my best. Jack ’em out را انتخاب کنید. انتخاب بعدی حتما Hold on, think you’ve gone too far باشد.

بعد [Draw Weapon] Let’s cut to the quick را انتخاب کنید و تمام رئسای گانگسترها را بکشید. بعد از کشتن هر دو رئیس وارد اتاق شوید و شمشیر طلایی روی میز را نیز بردارید. حال با Maiko صحبت کنید. به این ترتیب دیالوگ‌ها را انتخاب کنید. What و بعد You tried to cheat us all و بعد با او بجنگید و شکستش دهید او ضربات مرگباری وارد نمیکند فقط جاخالی دهید و شکستش دهید. در اینجا به جای اینکار می‌توانید از Maiko پول قبول کنید که روی ارتباط شما با Judy تاثیر منفی می‌گذارد و مرحله بعدی را از دست می‌دهید ولی باز انتخاب با خودتان است.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی شخصیت Judy

اگر میخواهید Maiko را نکشید یک اسلحه انتخاب کنید و در بخش Mode حتما از بین مودهای مختلف Pax را انتخاب کنید. با اینکار او را شکست می‌دهید ولی او در آخر نمی‌میرد. عکس العمل Judy بسیار بهتر از حالتی است که او را بکشید. در هر صورت تاثیری ندارد ولی میتوانید از این روش برای نکشتن هر شخصیتی که دوست دارید استفاده کنید. فقط قبل از شروع مبارزه یک اسلحه انتخاب کنید و در بخش مود آن Pax را بگذارید و با آن Maiko را شکست دهید با این روش او کشته نمی‌شود.

بعد از اینکه طبق روش بالا ماموریت را به پایان بردید به سمت آسانسور بروید و طبقه اول را انتخاب کنید. بعد از صحبت‌ها ماموریت تمام شده است.

ماموریت فرعی Pyramid Song (بخش پایانی ماموریت‌های Judy)

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل فرعی…

دیدگاه ها بسته شده است