راهنمای بازی God of War ماموریت فرعی Hammer Fall

راهنمای بازی God of War ماموریت فرعی Hammer Fall

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

منطقه Stone Falls

این منطقه بعد از تغییرات پایان مرحله ششم باز می‌شود.

منطقه Stone Falls

به ساحل منطقه بروید. در آنجا کمی جلوتر سمت چپ چوب‌ها را تخریب کنید و از صندوق هکسیلور بردارید. از دیوار بالا بروید. در بالا به آنطرف بپرید و در سمت چپ از صندوق هکسیلور بردارید. یک دشمن از بین چوب‌ها بیرون می‌آید. تنهاست به راحتی حسابش را برسید. از داخل غار هکسیلور را بردارید. به سمت دیگر بپرید. در آنجا به سمت چپ بروید و از زنجیر بالا بروید. در سمت چپ با روح قرمز صحبت کنید.

بعد از صحبت‌ها پل را پایین بیاورید و به آن طرف بروید. در آنجا نقشه گنج را از روی زمین با کمک آترئوس بردارید. در پشت چوب‌های این بخش نیز یک Mystic Gateway پیدا خواهید کرد، آن را فعال کنید. از سمت دیگر و قسمتی که با علامت زرد مشخص است به پایین بروید. زنجیر سمت راست را به پایین بیندازید. بعدا بدردتان می‌خورد و بعد به سمت چپ بروید. به بخش قرمز با تیرهای زرد آترئوس شلیک کنید تا بخش قرمز منفجر شود. به سمت دیگر آسیاب بروید و کنار جنازه مقداری هکسیلور بدست می‌آورید.

منطقه Stone Falls

حال که آسیاب می‌چرخد به وسیله زنجیر به پایین بروید. به سمت صندوق بروید در اینجا روی آسیاب دایره قرمز را مشاهده می‌کنید باید به آن ضربه بزنید و با استفاده از آن شاخه‌های قرمز دور صندوق را از بین ببرید. (عکس بالا) از صندوق یک Axe Pomel جدید بدست می‌آورید. باز به پیش روح قرمز بازگردید. اینبار دروازه سمت راستش را باز کنید و داخل شوید. چند دشمن به شما حمله می‌کنند. دشمنی که غیب و ظاهر می‌شود را با تیرهای آترئوس گیج کنید و سریع بکشید. دو موجود دیگر از زیرزمین به شما حمله می‌کنند ولی لول پایینی دارند و مشکلی برایتان بوجود نمی‌آورند. بعد از کشتن آنها به بلندی سمت راست بروید. در آنجا مقداری هکسیلور و همینطور بخشی از Abandon Ship را بدست می‌آورید.

به پیش روح برگردید، در سمت راست او چرخ را به سمت عقب بچرخانید تا دروازه پیش رویتان باز شود. حال به سمت قایق بروید و وارد دروازه شوید و به سمت ماموریت فرعی Hammer Fall بروید.

ماموریت فرعی Hammer Fall (منطقه Veithurgard)

ماموریت فرعی Hammer Fall

به سمت محل مشخص شده پیش بروید. کمی جلوتر به ساحلی می‌رسید وارد آن شوید. در اینجا باید حساب چندین دشمن را برسید. مراقب دشمنی که از دور به سمتتان آتش پرت می‌کند باشید و اول حساب او را برسید. بعد از اینکه تعدادی از دشمنان را کشتید یک Lava Ancient بیدار می‌شود. این موجودات به سمت شما آتش پرت می‌کنند. همینطور به شکل آتش فشانی گدازه به اطراف می‌اندازند که بسیار مرگبار است. به قلب وسطش با تبر ضربه بزنید و بعد ماده‌هایی که روی زمین افتاد را به سمت قلبش بیندازید تا سریع کشته شود. از صخره‌های وسط برای محافظت از خود در برابر گدازه‌ها و مواد آتشین استفاده کنید.

دقیقا در محلی که در عکس بالا مشخص است بچرخید و به او با تبر به وسط سینه‌اش همان جایی که گذازه خارج می‌کند ضربه بزنید تا کشته شود. بعد از کشتن او لوت‌های متنوعی بدست می‌آورد. لوت‌هایی مانند Soft Svartalfheim Steel – World Serpent Scale -Ancient’s Rubble – Ancient’s Heart و… و همینطور مقدار زیادی هکسیلور بدست می‌آورید.

بعد به سمت دیگر بروید در آنجا یک مقبره وجود دارد که درونش Soft Svartalfheim Steel و World’s Serpent Scale Fragment وجود دارد.

حال به سمت راست نگاه کنید تا دیواری که علامت‌های زرد رویش دارد را ببینید. از آن بالا بروید. با پرش مسیرتان را به بالای محل ادامه دهید. در بالا سمت راست نوشته را با کمک آترئوس بخوانید و بعد در سمت چپ با Brok صحبت کنید و ارتقاهای لازم را انجام دهید و به سمت جلو مسیر را ادامه دهید و از درز به آنطرف بروید.

ماموریت فرعی Hammer Fall

در آنطرف صخر‌ه‌ها تعدادی گرگ و دیگر دراگر آتشین به شما حمله می‌کنند. از قدرتی‌هایتان بهره ببرید و سریع حسابشان را برسید. فقط مراقب گرگ‌ها باشید که بسیار سریع هستند پس به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید تا کشته شوند. بعد از کشتن دشمنان به سمت جلو بروید در آنجا بخش چوبی را نابود کنید تا پشت آن مقبره را ببینید. درون مقبره Soft Svartalfheim Steel و World’s Serpent Scale Fragment وجود دارد. یک در تیغی وجود دارد که بخشی از آن زرد است به بخش زرد ضربه بزنید تا در عقب برود. (عکس بالا) در آنجا مقبره‌ای وجود دارد. درون مقبره، Soft Svartalfheim Steel و World’s Serpent Scale Fragment وجود دارد.

در سمت راستِ در شکافی وجود دارد به داخلش نیم خیز وارد شوید و به سمت جلو پیش بروید تا از سمت دیگر خارج شوید. سه گرگ به شما حمله می‌کند. با تیرهای برقی آترئوس آنها را گیج کنید و سریع با قدرتی‌هایتان کارشان را بسازید. در این بخش نوشته‌های دو سنگ را در این محل با کمک آترئوس بخوانید. بعد به سمت ستون بروید و آن را کنار بزنید و به سمت جلو پیش بروید. وقتی به ساحل رسیدید در سمت راست به بالای قایق با تبر ضربه بزنید تا آزاد شود و بعد قایق را به درون آب بیندازید و به سمت جلو پارو بزنید. 

کمی جلوتر سمت راست می‌توانید وارد ساحل شوید و Mystic Gateway را فعال کنید و دشمنان این منطقه را پاکسازی کنید. در اینجا دراگرهای متنوعی به شما حمله می‌کنند. باید به موقع جاخالی دهید و از قدرتی‌های خودتان و آترئوس استفاده کنید تا آنها را شکست دهید. دراگرهای سرعتی را ابتدا از بین ببرید. نوع حرکت و جاخالی که باید بدهید را یاد بگیرید. به موقع جاخالی داده و ضربه بزنید تا کشته شوند و بعد به سراغ دو دشمن بزرگتر بروید و آنها را نیز بکشید.

ماموریت فرعی Hammer Fall

بعد از کشتن دشمنان جلوتر یک مقبره است وقتی نزدیکش شوید. یک دشمن از زیرزمین به شما حمله می‌کند آن را بکشید بعد از مقبره آیتم‌های Soft Svartalfheim Steel و World’s Serpent Scale Fragment بدست می‌آورید. در سمت راست نیز نوشته را با کمک آترئوس بخوانید. صدای اژدهایی از دور به گوش می‌رسد به آن سمت بروید. یک اژدها در اینجا اسیر شده است. از برقی که می‌فرستد جاخالی دهید و به سمت جلو بروید. جلوتر از درون در چوبی یک دراگر سریع بیرون می‌پرد، آن را بکشید. همان جا بمانید چراکه چند دراگر به شما نزدیک می‌شوند ولی با آتش برقی اژدها کشته می‌شوند.  وقتی که اژدها از فرستادن آتش دست کشید به سمت جلو بروید و در سرپناه‌ها پنهان شوید و بعد جلوتر بروید. مراقب دراگرِ سمی که در بالا وجود دارد باشید و او را بکشید. وقتی نزدیک‌تر شوید دیگر اژدها با شما کاری ندارد. باید او را آزاد کنید.

ماموریت فرعی Hammer Fall

در زیر اژدها دو تخته چوب وجود دارد در چوبِ سمت چپ کلاغ اودین را خواهید یافت. (عکس بالا)

ماموریت فرعی Hammer Fall

به سمت راست رفته و از سربالایی آنجا بالا بروید. در بالا Reaver‌ی در حال دعا دیده می‌شود. به سمتش که بروید چندین دشمن دیگر به او ملحق می‌شود و به شما حمله می‌کند. همه را بکشید بعد مقبره‌ای که در عکس بالا مشخص است را نابود کنید. این اولین بخش از سنگ‌هایی است که برای آزادسازی اژدها باید نابود کنید.

بعد به پیش اژدها برگردید و به سمت دیگر بروید. در آنجا پر از Reaver‌های مختلف است. ولی مشکل اصلی برقی است که زیر پایتان ظاهر می‌شود. سعی کنید هم دشمنان را بکشید و هم روی برق نایستید. مراقب باشید Reaver‌ها بعد از مرگ منفجر می‌شوند. ابتدا از سمت چپ بالا بروید و Reaver‌ی که در بالا به سمت شما آتش می‌اندازد را بکشید تا کارتان راحت شود. در همان بالا نیز مقبره‌ بعدی را می‌بینید که با نابود سازی آن می‌توانید دومین سنگ‌ علامت گذاری شده را نابود کنید.

ماموریت فرعی Hammer Fall

در اینجا بعد از پل یک صندوق Nornir وجود دارد. باید گویها را نابود کنید ولی آنها در این منطقه پخش هستند. علامت C در محلی در همان نزدیکی در عکس بالا پیدا خواهید کرد.

به سمت دیگر بروید. در آنجا تعداد زیادی Reaver‌ در حال دعا کردن هستند. باید به آنها حمله کنید و کارشان را بسازید. مراقب برقی که زیر پایتان ظاهر می‌شود باشید. آنها از دور به سمتتان سم پرت می‌کنند باید مراقب باشید و هوش مندانه عمل کنید ولی در ابتدای مبارزه می‌توانید چندتایی از آنها را غافلگیر کرده و نابود کنید. (درون قبرها سنگ سبز دیده می‌شود) مراقب Reaver‌هایی که از بالا به سمتتان سم پرت می‌کنند نیز باشید و آنها را نیز نابود کنید.

ماموریت فرعی Hammer Fall

بعد از کشتن دشمنان زنجیر را به پایین بیندازید. در همین جا در محلی که در عکس بالا مشخص است حرف N را خواهید یافت آن را تخریب کنید. بعد از پله‌ها بالا ببرید و در پشت چوب‌ها مقبره را باز کنید، آیتم‌های Soft Svartalfheim Steel و World’s Serpent Scale Fragment را بدست می‌آورید. (موجودی درون آنجا شما را غافلگیر می‌کند آن را بکشید.)

ماموریت فرعی Hammer Fall

از سمت راست همین محل بالا بروید و دروازه را باز کنید در کنار دروازه حرف R را خواهید یافت، آن را تخریب کنید از دروازه به سمت صندوق Nornir بروید و آن را باز کنید تا Horn of Blood mead را بدست بیاورید. بعد از سمت چپ پایین بروید. به سمت جلو بروید و از موانع بپرید تا به محلی می‌رسید که یک در بزرگ و علامت‌های کنار آن مشخص است. دو Reaver‌ پتک بدست در اینجا منتظر شما هستند! آنها قوی هستند و می‌توانند خون خود را پر کنند پس همان ابتدا با قدرتی‌هایتان کار یکی را بسازید. وقتی پتک به هوا می‌برند فقط فرار کنید چراکه سه ضربه پشت سرهم می‌زنند بعد می‌توانید چند ضربه به آنها وارد کنید. وقتی دستانشان را به هوا می‌برند با تیر آترئوس به آنها حمله کنید تا خونشان را پر نکنند. همینطور با دقت مبارزه را ادامه دهید تا آنها را شکست دهید.

ماموریت فرعی Hammer Fall

در این مکان پشت سنگ‌ها کلاغ اودین را پیدا خواهید کرد آن را از بین ببرید. (عکس بالا) همینطور نوشته روی سنگ را با کمک آترئوس بخوانید.

حال به سمت دروازه بروید. در سمت چپ دروازه حرف T در بالا و R (تو خالی) در پایین، در سمت راست حرف F در پایین و N در بالا را تنظیم کنید تا دروازه باز شود. با باز شدن دروازه وارد قلعه شوید و از پله‌ها بالا بروید.

دو Reaver‌ سپر به دست در سمت راست وجود دارند با استفاده از کوزه‌ای که در بالا سرشان است خونشان را ببرید و بعد با زدن ضربات نهایی کارشان را بسازید. در همین اتاق کمد را باز کنید تا آترئوس داستانش را برایتان بازگو کند. از پله‌ها بالا بروید و دشمانن را بکشید، کنار جسد یک Artifact به نام Horn of Veithurgard پیدا می‌کنید. از شکاف به سمت دیگر بروید و از کنار جنازه هکسیلور را بردارید. به پایین بپرید و کوزه قرمز را بشکنید. حال اهرم را به عقب بکشید تا در باز شود و از مقبره آیتم‌های Soft Svartalfheim Steel و World’s Serpent Scale Fragment را بدست بیاورید.

حال از سراشیبی پایین بروید. در پایین دو Reaver‌ را بکشید. به کوزه سمت راست ضربه بزنید. مسیر سمت راست را ادامه دهید تا به آخرین سنگ برای آزادسازی اژدها برسید. همه Reaver‌ها را بکشید و بعد تکه سنگ را از بین ببرید. در را باز کنید و باز به عقب برگردید و وارد قلعه شوید.

ماموریت فرعی Hammer Fall

در قلعه اهرم را فشار دهید و از سمت چپ پایین بروید. در آنجا دو tatzelwurm به شما حمله می‌کنند. کار هر دو را بسازید. آنها به زیرِ زمین می‌روند و از دور به سمتتان سم پرت می‌کنند مراقب باشید و سمشان را شیلد کنید. در همان اتاق یک Horn of Veithurgard کنار جسد پیدا خواهید کرد. در بالا نیز دو سطل حاووی هکسیلور وجود دارد. جلوتر سنگ را با کمک آترئوس بخوانید. حال از پله‌ها پایین بروید. چندین Reaver‌ به شما حمله می‌کند. اول آنکه در پشت دو سپردار هست را بکشید و حساب آن دو را نیز برسید. در سکوی سمت چپ نیز صندوقی حاووی هکسیلور پیدا خواهید کرد.

ماموریت فرعی Hammer Fall

حال به سمت دروازه بروید و آن را باز کنید. به سمت اهرم و آن را تکان دهید تا دروازه وسط باز شود و Daudi Hamarr وارد شود. باید او را شکست دهید. قبلا مبارزه مشابهی را در مرحله دوم در اینجا انجام دادیم پس باید همان مکانیزم‌ها را اینجا نیز رعایت کنید. تنها مشکل این بخش کوچک بودن بیش از حد محیط است ولی هنوز می‌توانید پشت ستون‌ها مخفی شوید تا کمتر آسیب ببینید. هرچند این ستون‌ها توسط باس تخریب خواهند شد ولی جلوی پرش‌های او را حتی تخریب شده‌هایشان می‌گیرند. باید همیشه در حرکت باشید و در مواقع ضروی به او ضربه بزنید تا کشته شود. همه لوت‌هایش را بردارید.

بعد از کشتن این باس گوی را داخل محل قرار دهید تا در باز شود. در پشت در یک مقبره است که داخلش یک قدرتی جدید بدست می‌آورید. حال به سمت راست رفته و از دیوار بالا بروید. زنجیر را به پایین بیندازید و به جلوی اژدها بروید روی جمجمه F بزنید تا آترئوس آن را نابود کند. این بخش به پایان می‌رسد.

حال می‌توانیم آیتم‌های باقی مانده این بخش را پیدا کنیم. به سمت چپ بروید. در اینجا کمی جلوتر جلوی آبشار جعبه‌ها را تخریب کنید تا آیتم Horn of Veithurgard را کنار جنازه پیدا کنید. از هیمن جا به سمت چپ رفته و از پله‌ها بالا بروید تا یک Horn of Veithurgard دیگر کنار جنازه پیدا کنید.

ماموریت فرعی Hammer Fall

حال به سمت ساحل بروید در سمت راست آن روی اسکله در محلی که در عکس بالا مشخص است یک Horn of Veithurgard دیگر پیدا خواهید کرد.

ماموریت فرعی Hammer Fall

در طرف چپ ساحل نیز یک دستگیره وجود دارد آن را بچرخانید و با تبر دایره کنارش را فریز کنید. (عکس بالا) به آنطرف دیوار بروید یک دروازه باز شده است در آنجا از دیوار بالا بروید و خود را به بالا برسانید. روی لکه سیاه E بزنید تا آیتم dust of realms را بدست بیاورید. به پایین بپرید سطل را به پایین بیندازید و مقداری هکسیلور بدست بیاورید. یک غار در اینجا وجود دارد که با چوب مسدود شده است در آنجا آخرین قطعه از Horn of Veithurgard را پیدا خواهید کرد.

ماموریت فرعی Hammer Fall

حال سوار قایق شوید و مسیر رودخانه را در پیش بگیرید و به سمت محل مشخص شده بروید. در ساحل دو دراگر پتک بدست به شما حمله می‌کنند. بعد از کشتن آنها به بالا بروید و مسیر را به سمت دیگر ساحل ادامه دهید موجود را بکشید و از صندوق درون غار هکسیلور را بردارید. حال به سمت بالا بروید و مجسمه را ببینید تا سومین کلاغ اودین این منطقه را نیز یافت کنید و از بین ببرید. (عکس بالا)

ماموریت فرعی Hammer Fall

در ساحل اول به پای مجسمه ضربه بزنید تا تخریب شود. (عکس بالا) از پشت نیز به ردا و پایش ضربه بزنید تا تخریب شود. همینطور به پای دیگر و دستش ضربه بزنید تا به طور کامل مجمسه تخریب شود و ماموریت را به پایان برسانید. (با این راهنمایی باید این بخش را 100٪ کامل کرده باشید.)

به پیش روح قرمز برگردید و جایزه خود را دریافت کنید. (این ماموریت فرعی تمام شده است.)

ادامه منطقه Stone Falls

منطقه Stone Falls در God of war

خوب بریم به سراغ بقیه لوت‌های این جزیره اول (Stone Falls) به سمت آسیابی که گیر کرده بروید در منطقه‌ای که در عکس پایین مشخص است به شیره قرمز با تیرهای زرد شلیک کنید تا آسیاب کار کند. روی آسیاب یک شیره قرمز است که با چرخش آن می‌چرخد وقتی نزدیک دفینه‌ای که دورش شیره گرفته است رسید به آن با تیر زرد بزنید تا دفینه آزاد شود و به آيتم Soild Svartalfheim Steel برسید.

منطقه Stone Falls در God of war

حال از زنجیر بالا بروید در بالا یک اهرم چرخان قفل وجود دارد باید شیره‌های دورش را از بین ببرید. شیره قرمز روی آسیاب می‌چرخد به موقع و وقتی نزدیک اهرم گرد بود به آن تیر بزنید تا اهرم آزاد شود. حال به سمت اهرم بروید و آن را به سمت پایین بدهید تا یک دفینه از پایین در بالا ظاهر شود.

منطقه Stone Falls در God of war

دفینه را تا بالاترین حد بالا ببرید تا همراستای صندوق بسته آن طرف قرار بگیرد. در سمت چپ دفینه که بالا آمد شیره قرمز دیده می‌شود باید در بالاترین قسمت باشد (مانند عکس بالا) به شیره شلیک کنید تا هر دو دفینه آزاد شوند. در دفینه سمت راست یک Soild Svartalfheim Steel و سمت چپی یک Enchancment وجود دارد.

منطقه Stone Falls در God of war

پشت محلی که دفینه را از زیر زمین بالا آوردید و یا در سمت راست جایی که با روح حرف زدید در بالای آبشار نگاه کنید تا کلاغ اودین را ببینید. (عکس بالا) آن را از بین ببرید.

منطقه Stone Falls در God of war

در محل بالا بروید و زنجیر را بچرخانید تا دروازه اول بسته و دروازه پشتی باز شود. در آنجا یک صندوق افسانه‌ای وجود دارد که درونش یک Talisman است. (بدین ترتیب تمام اسرار و آیتم‌های این منطقه را بدست آوردید)

بازگشت به : راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

دیدگاه ها بسته شده است