راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Garden For The Dead

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Garden For The Dead

راهنمای قدم به قدم بازی God of War Ragnarok (منوی اصلی)

با اتمام این ماموریت، مقدار 500xp برای کریتوس و 125xp برای Freya بدست می‌آورید.

راهنمای مراحل فرعی GOW: Ragnarok / مرحله‌ی فرعی: Garden For The Dead

در منطقه Vanaheim، در بخش Noatun’s Garden که درست در شرق دروازه Mystic به نام River Delta است، پهلو بگیرید. هنگامی که از قایق خود پیاده شدید، با گولون‌ها مقابله کنید و بلافاصله با Gradungr و Flame Gradungr مبارزه کنید. وقتی مبارزه تمام شد، با روحی که در وسط باغ شما را صدا می‌کند صحبت کنید. با این کار Favourای به نام “Garden For The Dead” آغاز خواهد شد.

درست در پشت جایی که روح ایستاده است، یک گلدان انفجاری پشت یک پنجره وجود دارد. شکاف دیوار را پیدا کنید و تبرتان را به سمت آن پرتاب کنید تا اولین توتم سمی را از بین ببرید. سپس به سمت مقابل جایی که روح ایستاده است بروید و به دنبال یک گلدان انفجاری دیگر به پشت دیوار نگاه کنید. در نهایت، به نزدیکی جایی که سومین ابر سمی است، بروید و یک Artefact به نام تاج Hoenir را از روی زمین جمع‌آوری کنید.

از دیوار بالا بروید و تبرتان را به سمت گلدان انفجاری معلق پرتاب کنید تا سم نهایی را از بین ببرید. Loreای به نام Garden’s Progress در اینجا وجود دارد، پس قبل از بازگشت به روح آن را بردارید. اگر از سوراخ سقف پایین بیافتید، می‌توانید مقداری هکسیلور و Dwarven Steel را از یک صندوق قرمز بردارید.

قبل از بازگشت به پیش روح، می‌توانید مهر و موم روبروی آن را برای یک صندوق قرمز دیگر بشکنید. سپس با روح صحبت کنید تا ماموریت را تکمیل کنید. بعد از تکمیل ماموریت یک Enchantment به نام Svartalfheim’s Safety دریافت خواهید کرد.

راهنمای مراحل فرعی بازی God of War Ragnarok 

تمام راهنمایی‌های بازی God of War Ragnarok 

دیدگاه ها بسته شده است