راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Scent of Survival

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Scent of Survival

راهنمای قدم به قدم بازی God of War Ragnarok (منوی اصلی)

با اتمام این ماموریت، مقدار 1000xp برای کریتوس و 250xp برای آترئوس بدست می‌آورید.

راهنمای مراحل فرعی GOW: Ragnarok / مرحله‌ی فرعی: Scent of Survival

در انتهای ماموریت اصلی Creatures of Prophecy، وقتی به Mystic Gateway در Vanaheim می‌رسید به موجودی به نام Helka برمی‌خورید که از آنجا دور می‌شود. وقتی راهتان را به سمت ساحل باز می‌کنید، که خیلی دور از Freyr’s Camp نیست، می‌توانید رد پایش را روی شن‌ها دنبال کنید. این مورد به شما Favourای به نام Scent of Survival را می‌دهد. وارد قایقتان شده و مسیر ردپا را دنبال کنید. Helka را در دوردست خواهید دید، پس در ساحل از قایقتان پباده شده و به دنبالش بروید.

در ادامه Wispsها را نابود کنید و به داخل ریشه‌ی درختان بخزید، در افق هلکا را خواهید دید، پس به تعقیب او بپردازید، در انتهای مسیر سنگ بزرگ را کنار بزنید. چندین ردپا در کنار شما موجود است با Exemine کردن آنها مطمئن شوید که هلکا را تعقیب می‌کنید. دراگرها که در حال پرسه زدن هستند را نابود کنید. از دیواری که رویش جای پا مشخص است بالا بروید. اگر ردپا را نمی‌بینید منتظر صدای واق واقِ سگ باشید. از Celestial Altar بگذرید و به سمت بالای دیوار Hookshot کنید و وارد تونلی که با ریشه و شاخه‌ها پوشیده شده شوید.

به هلکا که برسید، صدای آتش‌بازی از دور به گوش می‌رسد. آن قایق کاغذی که در انتهای ماموریت اصلی Creatures of Prophecy بدست آوردید را یادتان است؟ وقتش رسیده که از آن استفاده کنید، با نقطه‌ای که باد در جریان است تعامل کنید، کنار هلکا که روی زمین نشسته، بعد وارد قایق کاغدی شوید، از سواری لذت ببرید تا ماموریت فرعی Scent of Survival به اتمام برسد. وقتی دوباره کنترل را بدست گرفتید، از خرابه‌ها بالا رفته و به سمت‌چپ بروید، مسیر را ادامه دهید تا به Mystic Gateway برسید. اگر می‌خواهید در اطراف بچرخید از دیوار سمت‌چپ بالا بروید، ماموریت فرعی دیگری به نام For Vanaheim آزاد شود. (توضیح بیشتر)

راهنمای مراحل فرعی بازی God of War Ragnarok 

تمام راهنمایی‌های بازی God of War Ragnarok 

دیدگاه ها بسته شده است