راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: Oh, Brother

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: Oh, Brother

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

(باید مرحله اصلی The Gilded Cage در Chapter 4  را به پایان برسانید تا این مرحله باز شود)

قسمت اول: به علامت مشخص شده در نقشه بالا بروید. باید حتما کپچر چهارم باشید. حال رو به روی General Store در شهر Valentine بروید و با دو مرد صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، باید به بطری‌های بالای سر هر دو مرد شلیک کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو آنها بطری‌های کوچکتری روی سرشان می‌گذارند. باز به بطری‌ها شلیک کنید و سری سوم نیز همین کار را انجام دهید تا دمویی شروع شود و مرحله تمام شود.

قسمت اول: به علامت مشخص شده در نقشه بالا بروید. باید حتما کپچر چهارم باشید.

قسمت اول: به علامت مشخص شده در نقشه بالا بروید. باید حتما کپچر چهارم باشید. حال رو به روی General Store در شهر Valentine بروید و با دو مرد صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، باید به بطری‌های بالای سر هر دو مرد شلیک کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو آنها بطری‌های کوچکتری روی سرشان می‌گذارند. باز به بطری‌ها شلیک کنید و سری سوم نیز همین کار را انجام دهید تا دمویی شروع شود و مرحله تمام شود.

حال رو به روی General Store در شهر Valentine بروید و با دو مرد صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، باید به بطری‌های بالای سر هر دو مرد شلیک کنید تا دمو شروع شود. (اگر خطا بزنید باید دوباره تلاش کنید.) بعد از دمو آنها بطری‌های کوچکتری روی سرشان می‌گذارند. باز به بطری‌ها شلیک کنید و سری سوم نیز همین کار را انجام دهید تا دمویی شروع شود و مرحله تمام شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحه فرعی: Oh, Brother

قسمت دوم: بعد از چند روز علامت سوال دیگری در شهر ولنتاین ظاهر می‌شود به آنجا بروید. آنها پشت بار هستند. وقتی به محل رسیدید یه پیش دو برادر و زن بروید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو اول به صورتشان سمت راستی بعد چپی مشت بزنید بعد به شکمشان و بعد به هر دو لگد بزنید! تا دمو آغاز شود. بعد از دمو مرحله تمام می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحه فرعی: Oh, Brother

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحه فرعی: Oh, Brother

قسمت سوم: بعد از چند روز در Cumberland Falls این دو برادر را روی لبه آبشار خواهید یافت نزدیک آنها شوید تا دمو شروع شود. (عاشق اینم که آرتو هرکاری اینا میگن انجام میده:) ) بعد از دمو، بشکه‌ها را با E به درون آب بیندارید و کمی لذت ببرید! حال سوار اسب شوید و به سمت علامت زرد مشخص شده بروید. دمو را ببینید.(یکی از بهترین مراحل فرعی بازی به پایان میرسد. 🙂 فقط دهن باز مونده آرتور! 🙂 )

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است