راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Artist’s Way

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Artist’s Way

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

(باید مرحله اصلی The Joys of Civilization در Chapter 4 را به پایان برسانید تا این مرحله باز شود)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Artist’s Way

قسمت اول: به محل مشخص شده در نقشه بروید وارد بار شوید و برای مرد نوشیدنی بخرید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، بخش اول این ماموریت تمام می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Artist’s Way

قسمت دوم: باید چند روز منتطر بمانید و ماموریت انجام دهید تا علامت Cc سفید در شهر Saint Denis ظاهر شود. حال به آنجا بروید. مردی در حال شکستن دری است و در را به زور باز می‌کند و داخل می‌شود و چالز را تهدید به مرگ می‌کند. جلو بروید و مرد را تهدید کنید تا دمو شروع شود این بخش نیز به پایان می‌رسد.

قسمت سوم: بعد از چند روز علامت Cc سفید دوباره در شهر ظاهر می‌شود به آنجا بروید وارد محل شوید و از ساختمان بالا بروید و وارد گالری شوید. در اینجا می‌توانید با مرد پشت پیشخوان صحبت کنید. یا قاب‌های عکس را نگاه کنید. بعد به انتهای گالری بروید. وقتی به پیش چالز رسیدید دمو شروع می‌شود. بعد از دمو باید با چند مرد مشت زنی کنید. با R دفاع کنید و با F ضربه بزنید. وقتی همه را شکست دادید به پیش چالز برگردید(با علامت دایره زرد در نقشه مشخص است) و او را دنبال کنید تا به خانه‌ای برسید و این بخش تمام شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Artist’s Way

بخش چهارم: بعد از چند روز در شهر علامت Cc دیگری ظاهر می‌شود به آنجا بروید تا دمو شروع شود. چالز که به خاطر اعمالش به دردسر افتاد و تمام مردان شهر به خونش تشنه هستند با لباس زنانه و مبدل قصد گریختن از شهر را دارد! بعد از دمو باید چالز را تا بندر اسکورت کنید. به دنبال او وارد ایستگاه شوید ( او برای اینکه فکر می‌کند کسی او را شناخته آرتور را می‌بوسد :))) ) بعد از این به دنبال مرد بروید تا به بندر برسید. ( در بندر زنی همسرش را برای دید زدن این سیبیل کلف سیلی می‌زند :)) ) او را تعقیب کنید تا اینکه به نزدیک کشتی برسید. در اینجا سه مرد به شما حمل می‌کنند. باید با مشت به آنها ضربه بزنید. با R جلوی ضرباتشان را بگیرید و با F به آنها ضربه بزنید تا هر سه را از پا در بیاورید. بعد از شکست دادن هر سه نفر چالز سوار کشتی شده و دمو آغاز می‌شود. بعد از این ماموریت تمام می‌شود. در آخر از دست پلیس فرار کنید. (از منطقه قرمز مشخص شده در نقشه خارج شوید تا Wanted تمام شود.)

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است