راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Mercies of Knowledge

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Mercies of Knowledge

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

(باید مرحله اصلی The Joys of Civilization در Chapter 4 را به پایان برسانید تا این مرحله باز شود)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Mercies of Knowledge

قسمت اول: به محل مشخص شده که در عکس بروید. با مردی که پشت گاری است صحبت کنید تا دمو شروع می‌شود. بعد از دمو، یک علامت PR در شهر Rhodes ظاهر می‌شود، به آنجا بروید.

قسمت دوم: وقتی به محل PR رسیدید، وارد اداره پست شوید و با مرد صحبت کنید. با Space از او سوال زرد را بپرسید تا این بخش نیز تمام شود.

قسمت سوم: علامت PR  دیگری در نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید. وقتی به محل رسیدید کمی صبر کنید تا گاری سر برسد کمی که نزدیک می‌شود با علامت چرخ زرد کاملا مشخص است. تفنگ نشانه‌دار را آماده کنید. دو نگهبان جلوی گاری هستند و یکی در کنار راننده هر چهار نفر را باید بکشید با تفنگ نشانه دار و Dead Eye کار سختی نخواهید داشت. وقتی گاری متوقف شد سوارش شوید و به سمت محل مشخص شده و پیش پرفسور گاری را ببرید، وقتی به محل رسیدید دمو شروع می‌شود.

قسمت چهارم: بعد از دمو علامت PR دیگری روی نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و وارد اداره پلیس شده و افسر پلیس صحبت کنید وقتی او از شما ۱۰۰ دلار خواست با او چانه بزنید و ۵۰ دلار را قبول کنید.

قسمت پنجم: حال باز علامت PR دیگری در نقشه مشخص است به پیش پرفسور بروید و با او صحبت کنید تا پوستر را دریافت کنید.

قسمت ششم: علامت PR دیگری در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید. اینجا کمپ دشمن است بهتر است دشمنان اطراف فردی که با اسکلت قرمز مشخص است را به صورت مخفیانه را پیش رو بردارید. اگر شما را دید و به سمتتان شلیک کرد تناب را بردارید و به سمت او بروید و F را بزنید تا آرتور مرد را ببندد تا فرار نکند. بعد به حساب بقیه افراد کمپ برسید. حال مرد را بردارید و پشت اسب بیندازید و به سمت محل مشخص شده در نقشه ببرید. وقتی نزدیک شهر شدید چند نفر باز به شما حمله می‌کنند آنها را بکشید و مسیرتان را ادامه دهید.  وقتی به محل رسیدید، او را از اسب پایین بیاورید و جلوی پرفسور بیندازید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Mercies of Knowledge

قسمت هفتم: بعد از دمو چند روز(بازی) صبر کنید تا علامت PR آخر در نقشه مشخص شود. به محل بروید و دمو را ببینید و کمی لذت ببرید! :)) ماموریت تمام می‌شود!

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است