راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Smell of the Grease Paint 

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Smell of the Grease Paint 

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Smell of the Grease Paint 

وقتی به منطقه Van Horn Trading Post وارد شوید به علامت سوال موجود بروید تا این ماموریت را بدست بیاورید. وارد سالن شوید کمی جلو بروید و با زن صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از صحبت پسر که کمی عقب افتاده است به آرتور حمله می‌کند با R دفاع کنید و با F ضربه بزنید. اگر شما را گرفت با زدن پیاپی F خود را نجات دهید. این رویه را ادامه دهید تا او را شکست دهید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Smell of the Grease Paint 

بعد از دمو، یک علامت MF سفید روی نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و در کنار آتش با مرد صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، او از دست شما فرار می‌کند. به دنبال او بدوید در طول مسیر او بمب‌های دودی رنگارنگی را منفجر می‌کند تا شما او را گم کنید فقط مسیر مستقیم را بدوید و نگذارید از جلوی چسمانتان دور شود. وقتی بمب می‌اندازد به سمت بمب بروید تا او پیدا شود. اگر او را گم کردید فقط به دنبال بمب بعدی که منفجر می‌کند و رنگ‌ها بدوید. همینطور او را تعقیب کنید تا به محلی می‌رسید که غیبش می‌زند کمی محل زرد رنگ را بگردید او را روی درختی پیدا خواهید کرد.  با او صحبت کنید باز او غیب می‌شود به دنبال صدا و رنگ‌ها بروید و مسیر را ادامه دهید تا دمو شروع شود. بعد از این ماموریت میتوانید در تئاتر Saint Denis گروه آنها را در حال نمایشی بامزه ببینید!

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است