راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Quick Favor for an Old Friend

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Quick Favor for an Old Friend

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله صد و سه: A Quick Favor for an Old Friend

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. افراد Cortez را مجبور کنید که در عرض 30 ثانیه از Rhodes فرار کنند. 2. زمانی که در حال پوشش Sadie با اسلحه نشانه‌دار هستید 5 هدشات انجام دهید. 3. چهار نفر را با شلیک به مفصل بالای ران بکشید. 4. ماموریت را بدون استفاده یا احتیاج پیدا کردن به پک سلامتی به پایان برسانید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Quick Favor for an Old Friend

به علامت U در نقشه بروید. بعد از دمو، سوار اسب شوید و به سمت Blackwater حرکت کنید. وقتی به محل مشخص شده رسیدید، از اسب پیاده شوید و با مرد صحبت کنید. (کلیک راست بعد R) بعد از دمو، به سمت علامت زرد مشخص شده در نقشه بروید. در محل، از اسب پیاده می‌شوید. در انبار که با رنگ زرد مشخص شده را بشکنید و آنجا را بگردید. کسی از پشت شما را غافلگیر می‌کند. پشت سرهم F بزنید تا او را کنار بزنید. بعد با R ضربات او را دفاع کنید و با F به او چند ضربه بزنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، به دنبال Sadie به طرف Rhodes حرکت کنید، کمی جلوتر وارد دمو می‌شوید و در درون شهر کنترل را در دست می‌گیرید. به سمت کلانتری بروید و واردش شوید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Quick Favor for an Old Friend

بعد از دمو بلافاصله به بیرون از کلانتری بروید با وسط موس وارد حالت Dead Eye شوید و تمام چند نفری که جلوی در هستند را به سرعت بکشید. بهتر است چهار نفر را با شلیک به مفصل بالای ران بکشید تا این بخش مدال طلایی را انجام دهید. دشمنان را به سرعت بکشید تا دشمنان باقی‌ مانده فرار کنند باید کاری کنید که در کمتر از 30 ثانیه افراد Cortez پا به فرار بگذارند. بعد از اینکه افراد پا به فرار گذاشتند صدای مهیبی به گوش می‌رسد و دمو شروع می‌شود. بعد از دمو می‌توانید لوت افرادی که کشتید را بردارید. بعد سوار اسب شوید و به دنبال Sadie به راه بیفتید. وقتی به محل رسیدید(شات گان و اسلحه نشانه دار را بردارید) از اسب پیاده شوید به سمت نبردبان بروید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Quick Favor for an Old Friend

بعد از دمو باید Sadie را اسکورت کنید و پنج نفر از افراد دشمن را با تفنگ نشانه‌دار هدشات کنید. وقتی پنج هدشات را انجام دادید به سراغ کامل کردن چهار مفصل بالای ران باشید!(عکس بالا به شما کمک می‌کند) در اینجا فرصت خوبی است با تفنگ نشانه دار این بخش را نیز تکمیل کنید. ولی ابتدا مطمئن شوید که پنج هدشات را به درستی انجام داده باشید و بعد به سراغ بعدی بروید. بعد از کمی شلیک Sadie از شما می‌خواهد که به پیشش بروید. از بالای ساختمان به پایین بروید و به سرعت خود را به او برسانید. پشت محلی پناه بگیرید و به سمت دشمنان شلیک کنید می‌توانید بخش سوم مدال طلایی را اگر هنوز کامل نکردید انجام دهید و دشمنان را بکشید و به سمت دریاچه حرکت کنید. مراقب باشید دشمنان از بالا و اطرف ظاهر می‌شوند پس بهترین اسلحه شاتگان است تا با یک تیر سریع آنها را بکشید و پیش بروید. وقتی به ساحل برکه رسیدید دشمنان باقی مانده را نیز بکشید و تفنگ نشانه‌دار را بردارید و به سمت قایق که Ramón Cortez در آن است نشانه بروید. او را نباید بکشید و باید زنده دستگیر کنید. به سمت او نشانه بروید و چند تیر به قایق شلیک کنید تا او تسلیم شود و دور بزند. بعد از دمو افراد دیگری از دشمن به سمت شما حمله می‌کنند. تعداد آنها زیاد نیست بعد از کشتن آنها Cortez را پشت اسب بگذارید و به سمت شهر ببرید وقتی نزدیک کلانتری بودید مرد را از اسب پایین بیاورید و نزدیک ساختمان کلانتری شوید تا دمو شروع شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است