راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Rage Unleashed

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Rage Unleashed

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله هفتاد و پنج: A Rage Unleashed
(این مرحله با علامت RS در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. دو سرباز روی کشتی را بیهوش کنید. 2. در عرض یک دقیقه و 30 ثانیه خود را ساحل برسانید.)

به علامت RS رو نقشه بروید و با Swanson صحبت کنید. بعد از دمو، سوار اسب شوید و به دنبال Eagle Flies بروید. وقتی به محل رسیدید همه از اسب پیاده می‌شوند و دمویی آغاز می‌شود. بعد از دمو روی قایق هستید با شیفت به دنبال قایق دیگر بروید. وقتی به کشتی رسیدید به محل زرد مشخص شده بروید تا وارد آن شوید. در اینجا باید دو سرباز را برای بدست آوردن مدال طلایی به صورت مخفیانه بیهوش کنید. اولین نگهبان را همان رو به رو بعد از وارد شدن به کشتی خواهید دید، او را بیهوش کنید.(به آرامی پشتش بروید و F را بزنید.) حال به سمت چپ بروید مردی از طویله خارج می‌شود او را نیز از پشت بیهوش کنید. در این صورت بخش اول مدال طلایی را بدست آوردید. سه نفر دیگر جلوی کشتی مشغول کارت بازی هستند. می‌توانید آنها را بکشید یا به سمتشان حمله کنید و با F آنها را زمین گیرکنید. بعد از اینکه تمام نگهبانان را از پیش رو برداشتید. یک علامت زرد روی نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و با فشار کلیک چ‍پ دینامیت را کار بگذارید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Rage Unleashed

بعد از اینکار دمو شروع می‌شود بعد از دیدن دمو یک دقیقه و 30 ثانیه وقت دارید که به ساحل برسید اول سوار یکی از اسب‌های مشخص شده شوید دو اسب دیگر شما را تعقیب خواهند کرد. به همراه اسب تا ساحل شنا کنید. باید سریع باشید و زمانی را هدر ندهید و خود را به علامت زرد برسانید با فشار شیفت می‌توانید سرعتتان را درون آب کمی بیشتر کنید وقتی به ساحل رسیدید به پیش علامت زرد بروید تا دمو شروع شود. در حین دمو با پذیرش درخواست(R) ماموریت Archeology For Beginners را بدست می‌آورید. بعد از دمو ماموریت تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است