راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Advertising, the New American Art – II

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Advertising, the New American Art – II

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله سی و چهار : Advertising, the New American Art – II
(این مرحله با علامت A مشخص است)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. پنج نفر از گروه Lemoyne را هدشات کنید. ۲. نود درصد دقت تیراندازی داشته باشید. ۳. هیچ پک سلامتی مصرف یا احتیاج پیدا نکنید.)

به علامت A بروید و با ابیگل صحبت کنید تا دمو شروع شود بعد از دمو به سمت علامت مشخص شده بروید و با Hosea صحبت کنید‌ تا دموی دیگری شروع شود. بعد از دمو سوار گاری هستید به سمت علامت مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به در عمارت رسیدید بایستید بعد از صحبت‌ها داخل شوید و جلوی در توقف کنید. کمی جلوتر بروید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Advertising, the New American Art – II

بعد از دمو سوار گاری شوید و به سمت محل مشخص شده بروید. وقتی به محل رسیدید از گاری پیاده شوید و به پشت گاری بروید و جعبه را بردارید و بدنبال Hosea بروید. جلوی در بایستید تا صحبت‌های او تمام شود و بعد او را دنبال کنید و داخل بار شوید. حال به سمت علامت مشخص شده بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو کلیک راست بطری را بلند می‌کند و با کلیک چپ لیوان را پر کنید و  وقتی R نمایان شد لیوان را به مشتری‌ها بدهید این روند را ادامه دهید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، گروه Lemoyne به بار حمله می‌کنند. دو نکته ضروری است اول اینکه با دقت تیراندازی کنید و در موقع مناسب شلیک کنید تا تیر خطا نزنید و نکته بعدی باید پنج هدشات داشته باشید. سه نفر که اول وارد بار شده‌اند را به راحتی می‌توانید هدشات کنید. بعد مراقب باشید دشمنانی از سمت چپ رو بالا حمله می‌کنند آنها را بکشید بعد وقتی صدای کمک Hosea را شنیدید باید به طبقه بالا بروید و دشمنان را هدشات کنید و مردی که با او درگیر شده را بکشید. حال به دنبال Hosea به بیرون بروید. دو نفر واد می‌شوند و تیراندازی می‌کنند آنها را بکشید. نفر دیگر Hosea را به پایین می‌اندازد بعد از دمویی آرتور نیز پیش او می‌پرد. (وقتی داخل بار هستید پنج هدشات را کامل کنید.)

اینجا بخش سخت ماجرا برای بدست آوردن مدال طلایی است اسب سواران دشمنان به دنبال گاری می‌آیند باید آنها را بکشید دقت تیراندازی باید بالای ۹۰ باشد پس باید بسیار با دقت تیراندازی کنید و تیراندازی در حرکت سخت‌تر است پس به موقع تیراندازی کنید و دشمنان را بکشید کمی جلوتر از دست آنها فرار خواهید کرد و کمی جلوتر دمو شروع می‌شود. بعد از دمو ماموریت تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است